Kaikki blogit puheenaiheesta EU:n ilmasto- ja energiapolitiikka

Päästökauppa ja hiilitullit

Viikko sitten kirjoitin siitä, kuinka vähäpäästöisen suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä huolehtiminen hidastaa ilmastonmuutosta. Suomella ei ole omaa erillistä kansallista ilmastoa, vaan ilmastonmuutos on aidosti ja jakamattomasti maailmanlaajuinen ilmiö. Siksi sen torjunnassakin on aina mietittävä toimien vaikutusta koko maailman yhteenlaskettuihin päästöihin, ei vain Suomen alueella syntyviin päästöihin.

Ilmastotullit käyttöön

Alla oleva kirjoitus on neljän helsinkiläisen nuoren perussuomalaisen kansanedustajaehdokkaan yhteiskannaotto helmikuulta 2019.

---

Ilmastotullit käyttöön!

Helsingin Perussuomalaisten nuoret kansanedustajaehdokkaat vaativat yhdessä Suomea toimiin ilmastotullien ajamiseksi Euroopan unionin jäsenenä.

Yhden asian vaalit on peruttu

Erinäiset puolueet, kansanedustajat ja kansanedustajaehdokkaat eri puolilla Suomea pyrkivät luomaan mielikuvia yhden asian vaaleista. On vaahdottu maahanmuuttovaaleista, ilmastovaaleista, vanhustenhoivavaaleista, sotevaaleista ja koulutusvaaleista. Ehkäpä yhden asian poliitikoille vaalit ovat yhden asian vaalit? Minulle eduskuntavaalit ovat valtiolliset vaalit, joissa valitaan valtionhoitajat.

CO2 on hyödyllinen kaasu ilmakehässä?

Kokonaiskuva hiilidioksidista alkaa muotoutumaan pikkuhiljaa, sen roolista pidättää infrapunasäteilyä ilmakehässä jne. Kondensoitumattomana kaasuna hiilidioksidilla on joku pieni merkitys infrapunasäteilyn pidätyksen osalta, mutta jää vesihöyryn varjoon, jolla on paljon suurempi ilmakehää lämmittävä vaikutus, katso kuva 1.

Suomi on kuitenkin sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä, ja onnistunutkin siinä, kuva 2.

Etelämantereen krilli - pieni äyriäinen - stimuloi kasviplanktonin kasvua

http://phys.org/news/2016-09-nature-ocean-fertiliser.html

 

Ihmiset on ajettu uskomaan, että ihmiskunnan kestävän kehityksen tielle on asettumassa ylipääsemättömiä esteitä, yksi jatkuvasti esillä olevista asioista mediassa ja poliitikkojen puheissa on hiilidioksidipitoisuus (CO2) ilmakehässä. Epävarmuustekijöitä liittyy lähinnä hiilenkiertoon.

 

Maailman valtameret potevat raudanpuutetta

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on viime aikoina lisääntynyt, ei niinkään fossiilisten polttoaineiden polttamisen takia, vaan merten takia, koska merten normaali toiminta hiilensidonnan osalta on estynyt raudanpuutteeseen. Merissä on ollut valaita ja niiden ravintoa, kasvi- ja eläinplanktoneita moninkertaisesti enemmän 150 vuotta sitten. Valaiden määrä on pudonnut 70 % niistä määristä, mitä on ollut satoja vuosia sitten. Joidenkin valaiden osalta pudotus on ollut vieläkin enemmän. Tämä on johtanut avomerellä raudanpuutteeseen.

Uusin tutkimus puoltaa ilmakehän hiilen sitomista maaperään

Hiilenkierrosta tutkittua tietoa tulee kokoajan lisää. Osittain tai kokonaan vääriä käsityksiä korjataan ja oiotaan uudella tutkimustiedolla!?

Viljanviljely on tuottanut kasvihuonekaasuja ilmakehään, samoin karjankasvatus. Kumpaankin voidaan vaikuttaa hyvällä maaperän hoidolla. Maaperä voidaan muuttaa hiilinieluksi ja maaperän köyhtyminen ja eroosio voidaan lopettaa, märehtivän karjan laidunkierrolla, vähentämällä maanmuokkausta ja viljelykasveja vaihtamalla.

Lämpenemistä havaitaan etenkin ilmastomalleissa

Ilmakehän vesihöyrypitoisuuden muutos noudattelee lämpötilan muutosta. Myös ilmakehän CO2 -pitoisuus seuraa lämpötilan muutosta. El Niño vaikuttaa kumpaankin pitoisuuteen, pitoisuuksien kasvuun. Vastaavasti La Niña pudottaa lukemia.

Ilmastomalleissa käytetty ilmakehän suhteellisen kosteuden osalta, oletusta, että suhteellinen kosteus (RH) olisi vakio, vääristää mallien tuloksia, näyttäen liikaa lämpenemistä.

Ilmakehän vesihöyrypitoisuus lisääntynyt 1,5 % vuosikymmenessä

Vesihöyry on kasvihuonekaasu, kuten ovat myös hiilidioksidi, metaani, typpioksiduuli, otsoni jne.

Kenellekään ei tullut yllätyksenä tämä tieto, että ilmaston lämmetessä ilmakehän vesihöyrypitoisuus lisääntyy. Vesihöyry sattuu olemaan myös tärkein kasvihuonekaasuista, muilla kasvihuonekaasuilla ei ole paljoakaan merkitystä ilmastoon. Oliko tiede kokonaan väärässä 1800-luvulla, kun CO2:n merkitystä tuotiin esille?

Suuri Ilmastohuijaus

AGW Anthropogenic Global Warming eli ihmiskunnan aiheuttama maapallon laajuinen ilmaston lämpeneminen. Tästä ei enää juurikaan puhuta, sen sijaan ilmastonmuutoksesta saamme kuulla jatkuvasti niin poliitikkojen kuin yritys- ja tiedemaailman toimijoilta. Kyllä, ilmasto muuttuu. Kyllä, ihmiskunnalla on vaikutusta ilmastoon. Kyllä, energian käytön tehostaminen ja uusiutuvien käyttö on järkevää. Kyllä, maapallon kestokyvyllä on rajat. Ja kyllä, ympäristönsuojelu on tärkeää. Mutta sitten tuleekin "mutta"!

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä