Kaikki blogit puheenaiheesta Hallituksella on ylin valta

Joulun peli: valitaan Suomen suurmoukka

Uusi joulupeli: valitaan valtakunnan suurmoukka!

Ihmiset kaipaavat nyt positiivisia uutisia.

Ennen kaikkea nyt kaivataan kaukonäköistä poliittista johtajuutta.  Sellaista rohkeaa otetta, jolla pystytään kurkottamaan omien eturyhmien kapeiden etujen ylitse. Ihmiset ovat valmiita myös tinkimään ja pystyttämään kansalliset talkoot – mikäli kaikki osallistuvat niihin.

Jollei näin tehdä, on meillä edessämme kansallinen hajaannus. Heimoontuminen ja kansallinen rapautuminen.

Ihmisen tehtävä on löytää oma yhteisönsä

Nykyihmisen rauhaton elämäntapa sekä taloudellisen taantuman myötä tullut pitkäaikaistyöttömyys, velkaantuneisuus, rahattomuus sekä  hätä ja huoli huomisesta on johtanut tilanteeseen, jossa ihminen on aikaisempaa kyvyttömämpi ratkaisemaan näitä ja muita ongelmia. Ihmisen on kuitenkin helpompi yrittää ratkaista nämä päivänpolttavat ongelmat jos hän löytää oman oikean yhteisönsä. Yhteisö antaa tukea ja turvaa sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta.  Nykyinen yhteiskunnallinen tilanne on senkaltainen, että laajoissa kansalaispiireissä koetaan taloudellista, sosiaalista ja henkistä hätää.

Kansalle valtaa

Seuraavassa esittelen omia toiveitani tasavallan presidentin valtaoikeuksista sekä kansalaisaloitteen kaltaisesta ideasta hallituksen kaatamiseksi äänestäjien niin vaatiessa. 

 

Tuulivoima-ala on kansainvälisesti johdettu liiketoimi

Tuulivoima-ala on kansainvälinen liiketoimi, joka pyrkii toimimaan hallitusten kautta, syöttötariffi, meluasetus yms.

​Syöttötariffi kerätään kotitalouksilta sähköverona, meluasetus heikentää kansalaisten asumista, mutta kasvattaa tuulivoima-alan voittoja kun voidaan hyödyntää valmista tieverkostoa ym. infraa tuulivoimarakentamisessa. Asukkaiden valitukset terveyshaitoista ja kiinteistöjen arvonmenetyksistä ei ole paljoa painanut kun asioita on puitu hovioikeuksissa. Toistaiseksi vielä ei ole puututtu kansalaisen oikeuteen valittaa asiasta.

Demokratiaa,demokratiaa,demokratiaa

Jotta näinköOlen lainannut oman kokemukseni ja koulutukseni(yht.maist.) lisäksi ajatuksia Raimo Mäkelän kirjasesta "antakaa demokratialle mitä demokratialle kuuluu" en kuulu mihinkään kirkkokuntaan eli olen siis pakana. Siitäkin huolimatta monet Raimon ajatukset osuvat yksiin omieni kanssa.
En nyt tähän laita mitään suoria sitaattimerkkejä. Katson kaiken omaksi mielipiteekseni, vaikka lauseet olisivat samoja.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä