Kaikki blogit puheenaiheesta Kansalaisaloitelaki

Keskusta, Siniset, SDP ja Rkp eivät antaneet lausuntoa kansalaisaloitelakiin

 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansalaisaloitelakia.

 

Johdanto:

Kansalaisaloitemenettelyä on tarkoitus sujuvoittaa ja selkiyttää muun muassa aloitteen vireillepanoprosessin ja kannatusilmoitusten julkisuuden osalta pienillä teknisillä muutoksilla.

Esitys pohjautuu oikeusministeriössä laadittuun Arviomuistioon kansalaisaloitemenettelyn toiminnasta 2012–2017, ks. alla.

Kansalaisaloitteeseen tarvitaan jatkossa 5 äänioikeutettua Suomen kansalaista

 

Onko tällainen muutos mielestäsi tarpeellinen? Ota kantaa 12.11.2018 mennessä Lausuntopalvelu.fissä:

 

"Laki kansalaisaloitelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansalaisaloitelain 3 §, 5 §:n 3 momentti, 7-9 §, 11 §, 12 §, 13 §:n 1 momentti ja 15 §, seuraavasti:

 

3 § Kansalaisaloitteen vastuuhenkilö

Kansalaisaloitteen voi panna vireille viisi tai useampi äänioikeutettua Suomen kansalaista.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä