Kaikki blogit puheenaiheesta Lapsen hyväksikäyttö

Huoli-ilmoituslomake myös lasten seksuaalisen hyväksikäytön ilmoittamiseen

 

Nykyiset päättäjät! yes

 

Tarvitsemme välittömästi kaikkien kuntien omille www-sivuille sähköisen huoli-ilmoituslomakkeen lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja väkivaltaa ehkäisemään.

Tällainen sähköinen huoli-ilmoituslomake on esimerkiksi Helsingillä iäkkään henkilön palveluntarpeesta ilmoittamiseen, ks. kuva ja alla oleva linkki:

Lapsen seksuaalinen uhkaaminen tai johdattelu tulee jo olla rangaistavaa

 

Olen useille lasten raiskauksista kirjoittaneille US:n blogisteille lähettänyt alla olevan kommentin, johon olen liittänyt (63/1999) "Ulkoasiainministeriön ilmoitus Euroopan ihmisoikeussopimuksesta (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) sellaisena kuin se on muutettuna yhdennellätoista pöytäkirjassa" alla olevan siteerauksen:

"5 artikla

Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen

Tarvitaanko Suomen lakiin ylitörkeän lapsenraiskauksen rangaistus? Mikä?

 

HE 212/2018: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

- - "3.3 Törkeä lapsenraiskaus

Lasten köyhyys ja hyväksikäyttö

Olen ollut jo pitempään ärsyyntynyt ja sitten nämä lastenhyväksikäyttöuutiset eivät ollenkaan helpottaneet oloa. Eikä kärkkäät kommenttinikaan ole tuoneet isompaa iloa. Yritän nyt kuitenkin lähestyä tätä lastenhyväksikäyttöä sellaisesta näkökulmasta, jota en ole vielä havainnut Puheenvuorossa. Nimittäin täällä on näkynyt runsaasti kirjoituksia, mitä raiskaajille ja maahanmuuttajille pitäisi tehdä ja miten viestintävälineiden käyttöä tulisi opettaa, mutta varsinaisesti uhrikeskeistä lähestymistä ei ole niinkään näkynyt.

Seksuaalirikokset Suomessa

Työskentelen rikosseuraamuslaitoksella rikosseuraamustyöntekijänä. Olen erikoistunut työssäni erityisestä seksuaali- ja väkivaltarikollisiin. Haluan nostaa esiin seikkoja selventääkseni millaista seksuaalirikollisuus Suomessa on ja miten se yleisimmin ilmenee. Haluan heti alkuun korostaa, että seksuaalirikoksen uhri ei koskaan ole itse syyllinen häneen kohdistuneeseen rikokseen. Ei koskaan.

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset osuvat arimpaan

Oulussa on odotettu jo vuosia, että poliisi ja muut viranomaiset avoimesti nostaisivat keskusteluun maahanmuuton mukana tulleet ongelmat, kuten laajamittaiset lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset. Hyvin monet oululaiset ovat jo ennen kuluneen viikon uutisointia tienneet useita lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia, niiden yrityksiä tai vähintäänkin nähneet, millaiseksi ympäristö on muuttunut alaikäisten suosimissa paikoissa.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä