Kaikki blogit puheenaiheesta Sopimusvapaus

Paikallinen sopiminen edistää joustoja työntekijöiden ehdoilla

Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen sapelinkalistelu irtisanomislaista on aiheuttanut useita poliittisia lakkoja ja työmarkkinakriisi on ollut kotimaan puhutuin aihe pari viikkoa. Ammattiliitoille kelpaa kompromissien sijaan ainoastaan tyrmäysvoitto, eli lakiesityksen vetäminen pois. Tämä on aiheuttanut arvovaltataistelun, koska lainsäädäntövalta on Suomessa eduskunnalla ja AY-liikkeen painostus tuntuu veto-oikeuden käyttämiseltä.

Perustuslaillinen kannustinloukku

Suomen perustuslaki keskittyy valtion velvollisuuksien kuvaamiseen yksilönvapauksien takaamisen sijasta, jonka seurauksena perustuslakia käytetään toistuvasti keppihevosena alueilla, joita sen ei pitäisi juurikaan koskettaa. Toisaalta perustuslaki ei suojaa yksilönvapauksia riittävän yksiselitteisesti.

Yleissitovuus on ihmisoikeusloukkaus

Pääministeri Sipilän voimakkaasti ajama yhteiskuntasopimus on lähempänä kuin koskaan. Sipilän hallitus on vaatinut sopimusta, jotta ns. pakkolakeja ei tarvitse toteuttaa. Myös ay-liike on halukkaampi etenemään näin, koska heidän mielestään kyse olisi sopimusvapauden rikkomisesta. Teknisesti ay-liike on oikeassa “pakkolakien” sopimusvapauden vastaisuudesta, mutta he jättivät samalla kertomatta jotain. Syksyllä 2015 ay-liike liputti näkyvästi sopimusvapauden puolesta puolustamalla yleissitovia työehtosopimuksia - vaikka nämä ovat toistensa täydelliset vastakohdat.

Pakkolakien lausuntojen pikakierros muototeatteria

Sipilän hallitukselle on tärkeintä saada aloitteensa mahdollisimman vähin muutoksin nopeasti läpi. Näin se menettelee myös pakkolakiesitystensä kanssa. Nyt voimassa oleva määräaika on 11. tammikuuta 2016. Niille, jotka ovat olleet lakien valmistelussa mukana alusta alkaen, aika riittää. Muille aikataulu on lähes mahdoton. Tuollaisella kiireellä kunnollinen asioihin paneutunut lausuntokierros ei ole mahdollinen.

Julkisen sektorin työntekijöiltä puuttuu henkilökohtainen sopimusvapaus

#STOP-mielenosoituksen eräänä iskuilmaisuna työntekijäpuolen edustajilla oli vapaa sopiminen. Käytännössä termi on kuitenkin työmarkkinayhteyksissä sikäli epätarkka, että sopimusvapautta on säädelty kolmiportaisesti, ideana, että työntekijä on työsuhteissa työnantajaan verrattuna heikompi osapuoli ja rajoitukset voidaan tehdä pääsääntöisesti vain työntekijän eduksi, ei vahingoksi.

Olisivat edes tasapuolisia

Sipilän hallitus on lähtenyt arveluttavalle tielle päätöksissään rajoittaa työmarkkinoiden sopimusvapautta. Hallitus aikoo lailla sitoa työmarkkinoiden sopimusvapautta säätämällä maksimit sille, kuinka paljon sunnuntai- ja ylityöstä saa työntekijöille työehtosopimusten mukaisesti maksaa ja kuinka pitkiä lomia saa olla. Perinteisesti palkat lisineen ovat olleet vapaasti työmarkkinaosapuolten kesken sovittavissa, mutta nyt hallitus aikoo tehdä sopimusyhteiskuntaan ennenkuulumattoman teon ja rajata kollektiivista sopimusvapautta työnantajan eduksi.

Sopimusvapaudesta

Hallitus julkisti eilen suunnittelevansa lainsäädäntöä, joka asettaisi rajoituksia sille, mitä yleissitoviin työehtosopimuksiin voi kirjata. Ammattiyhdistysliike älähti, ja sekä Akavan Sture Fjäder että SAK:n Lauri Lyly väittivät tämän rajoittavan länsimaista sopimusvapautta. Fjäder ja Lyly ovat väärässä.

KHO ei hyväksy luottamuksen suojaa ja avioehtoa verotuksessa

 

 

Yhtiöissämme Saunasampo Oy ja Suomen Kylmäpussi Oy tehtiin verotarkastus koskien aikaa 1.1.2005-31.12.2009. Tarkastuksessa ei havaittu kirjanpidossa virheitä. Veroilmoitukset oli tehty ja vastasivat kirjanpitoa. Yksityismenoja ei oltu laitettu yhtiöiden menoiksi eikä kuititonta myyntiä ollut.

Kulujen jakaminen yhtiöiden välillä

Yhteiskuntasopimus ja Saariselän sheriffit

Keskustelimme eilen A-talk-ohjelmassa uudesta yhteiskuntasopimuksesta ja Suomen talouskriisistä. Yleisradion valitsema otsikko ”Duunarit kyykkyyn yhteiskuntasopimuksella?” oli ikävän johdatteleva. Arvostamani Eero Lehden yhteiskuntasopimus tähtäisi nimittäin juuri suomalaisten auttamiseen nykyisestä taloustilanteesta. Muuten olemme pian ihan kaikki kyykyssä – liemessä olemme jo nyt.

 

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä