Perussuomalaiset http://rjaaskel.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132314/all Mon, 22 Apr 2019 17:33:35 +0300 fi Perussuomalaiset ei ole oikeistopuolue - professori Wass väärässä http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274914-perussuomalaiset-ei-ole-oikeistopuolue-professori-wass-vaarassa <p>Onko perussuomalaiset oikeistopuolue ja jopa &quot;radikaali oikeistopuolue&quot;, <a href="https://www.talouselama.fi/uutiset/nyt-irtosi-perussuomalaisten-kasvun-tulppa-sanoo-professori-suomesta-loytyi-uusi-ryhma-perusporvarit-sellainen-salarakas/a5d3b421-e965-46c6-a54d-946126fe6ccd?fbclid=IwAR0i833CSvsgKwFN_oOcpF6QILJEAOqE3j0Xf5C8GwZ-4SuVgzt6VR9_8sY"><em>kuten professori Hanna Wass Talouselämässä (19.4.) väittää?</em></a> Tällä kertaa jutussa oltiin unohdettu nimitellä perussuomalaisia &quot;populistiseksi&quot; puolueeksi, mutta perussuomalaisia yritetään marginalisoida &quot;radikaalilla oikeistolaisuudella&quot;. Kirjoituksessa ei esitetty kuitenkaan minkäänlaisia perusteluja väitteelle, mikä on häpeäksi professori Hanna Wassille, joka tällaista esittää. Vähintään professori Hanna Wassilta voi edellyttää, että hän on lukenut perussuomalaisten talouspoliittisen ohjelman, jos hän väittää perussuomalaisia radikaalisksi oikeistopuolueeksi. Toivottavasti tämä perusasia on kunnossa.&nbsp;&nbsp;</p><p>Katsotaanpa, kuinka &quot;oikeistolaisia tai vasemmistolaisia&quot; sitten perussuomalaiset todellisuudessa ovat puolueen talouspoliittisen ohjelman perusteella. Puheenjohtajahan ei päätä talouspoliittisesta linjasta kaiken lisäksi, mikä Wassinkin pitäisi tietää, kun hän viittaa, että puolue olisi muuttunut nimenomaan Halla-ahon johdossa oikeistolaiseksi.&nbsp;</p><p>Puolueohjelmassamme kerrotaan, että perussuomalaiset eivät kannata tasaveroja, jotka osuvat kaikista kovimmin pienituloisiin, eläkeläisiin sekä ympäryskunnissa ja haja-asutusalueilla asuviin. Edelleen puolueohjelmaamme on kirjoitettu, että &quot;Palkasta pitää jäädä käteen ilman, että välttämättömät elinkustannukset vievät siitä kohtuuttoman suurta osaa ja vaurastumisen on oltava mahdollista normaalilla työnteolla. Yhteiskunnan sisäinen yhteenkuuluvaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus on tärkeää turvallisuuden ja hyvinvoinnin perustaksi&nbsp;ja myös pitkänajan taloudellisen menestyksen perustekijä.&quot;</p><p>Puolueohjelmastamme käy siis selväsanaisesti ilmi, että perussuomalaiset kannattavat sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja vastustavat amerikkalaistyylistä hikipalkkayhteiskuntaa, jossa yhdellä työllä ei usein tule toimeen. Tällainen ajattelu sopii paremmin kokoomukseen, jossa halutaan houkutella Suomeen halpatyövoimaa EU:n ulkopuolelta muun muassa poistamalla työvoiman tarveharkinta kokonaan. Tätä samaa radikaalia ja kovaa oikeistolaisuutta on nykyään myös vihervasemmistossa. Perussuomalaisen arvopohjan mukaan sen sijaan suomalaista työvoimaa ei tule kilpailuttaa ulkomaisen halpatyövoiman kanssa. Jos työ ei houkuttele suomalaisia tarjotulla palkalla, sitä tulee nostaa, eikä hakea työvoimaa kehitysmaista. Mutta tietenkin, jos työntekijöitä&nbsp;ei saada joillekin aloille edes kilpailukykyisellä palkalla Suomesta tai EU:sta, eivätkä &nbsp;nämä edellytä tulonsiirtoja palkan jatkeeksi, niin tervetuloa! Perussuomalaisten linjan mukaan jokaisen työssäkäyvän suomalaisen tulee saada palkkaa, josta riittää nautittavaksi asti välttämättömien menojen jälkeen. Toisaalta veroprogressiota halutaan &quot;madaltaa&quot; - taloustilanteen salliessa. Näin saataisiin keskituloisten ostovoimaa vahvistettua, sekä työn vastaanottaminen kannattavammaksi. Tämä tukisi työllisyyttä ja talouskasvua.</p><p>Perussuomalaiset korostavat suomalaisten yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä muiden puolueiden yhteiskuntaa sirpaloittavan monikulttuurisuuspolitiikan sijaan. Yhteenkuuluvuus ja yhtenäisyys nähdään tärkeänä osaltaan juuri siitä syystä, että varmistetaan tulevaisuudessa se, että jokaisesta huolehditaan - mikä on erityisen tärkeää heikoinosaisten kannalta. Luulisi, että jokainen, joka älyää katsoa perussuomalaisia naiskansanedustajia näkee näissä ennemmin hoivaajia kuin kovaa talouspolitiikkaa ajavia &quot;radikaaleja oikeistolaisia&quot;.&nbsp;</p><p>Talouspoliittisessa ohjelmassamme irtisanoudutaan sekä perinteisestä vasemmistosta, että oikeistosta kaikkein näpsäkimmin seuraavassa tekstinpätkässä: &quot;Perussuomalaiset eroavat voimakkaasti sekä perinteisestä vasemmistosta että oikeistosta. Niitä erottava asia ei niinkään ole se, että tuhlataanko vai ei. Kumpikin taho on erittäin halukas tuhlaamaan julkista rahaa toissijaisiin menoihin, esimerkiksi eurooppalaiseen integraatioon tai ennen kaikkea maahanmuuttoon. Ero on lähinnä siinä, halutaanko itse tuottaa toissijaisia toimintoja suoraan valtion rahalla vai otetaanko väliin yksityinen sektori vetämään omat voittonsa välistä.&quot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Kuten edellä mainitussa&nbsp;viitataan, perussuomalaiset suhtautuvat kriittisesti valtion kustannuksella tapahtuvaan yksityisen voiton tavoitteluun toisin kuin kokoomus. Esimerkiksi tässä kohdin olemme vasemmiston kanssa samoilla järkilinjoilla. Edelleen ohjelmamme mukaan kriittiset yhteiskunnan toiminnot ja palvelut on pidettävä julkisen sektorin kontrollissa. Haluamme myös vasemmiston kanssa yhdessä rintamassa eroon turhista yritystuista ja veroparatiisit kuriin.</p><p>Ehkäpä perussuomalaisten radikaalius on sitten siinä, että talouspolitiikan ytimessä on oltava perussuomalaisten mukaan Suomen ja suomalaisten etu. Muut puolueet kun ovat täysin vastakkaisella linjalla ja ajavat mikä poliittis-taloudellisten etupiirien etuja ja mikä taas ideologisia päämääriä.</p><p>Perussuomalaisten talouspolitiikassa korostuu voimakkaasti myös kielteisyys ylivelkaantumista kohtaan. Puolueen puheenjohtajan, Halla-ahon toistuvasti sanomana &quot;On elettävä suu säkkiä myöten.&quot; Tämä on järkevää ohjelmamme mukaan jo senkin vuoksi, että velanhoitokuluihin uppoavat kustannukset ovat pois julkisten palveluiden rahoittamisesta.</p><p>Entä sitten työttömien kyykyttäminen, jota kokoomus ja keskusta ovat harjoittaneet? Perussuomalaiset ovat johdonmukaisesti kritisoineet aktiivimallia huonosti suunnitelluksi. Työttömille täytyy olla tarjolla mielekästä työtä, jolla he osoittavat aktiivisuutensa. Tässä kohdin perussuomalaiset ovat siten jälleen oikeiston ja vasemmiston välimaastossa, eivätkä radikaalia oikeistoa. Perustulolle taasen ei nähdä toteuttamismahdollisuuksia ainakaan nykyisellään&nbsp;holtittoman&nbsp;maahanmuuttopolitiikan yhä jatkuessa ja&nbsp;syödessä taloudellisia resurssejamme kumulatiivisesti ja peruuttamattomasti.</p><p>Perussuomalaisten talouspoliittinen ohjelma on luettavissa täältä:&nbsp;<a href="https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2019/02/PS_talouspoliittinen-ohjelma_2019_1.pdf">https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2019/02/PS_talouspoliittinen-ohjelma_2019_1.pdf</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Onko perussuomalaiset oikeistopuolue ja jopa "radikaali oikeistopuolue", kuten professori Hanna Wass Talouselämässä (19.4.) väittää? Tällä kertaa jutussa oltiin unohdettu nimitellä perussuomalaisia "populistiseksi" puolueeksi, mutta perussuomalaisia yritetään marginalisoida "radikaalilla oikeistolaisuudella". Kirjoituksessa ei esitetty kuitenkaan minkäänlaisia perusteluja väitteelle, mikä on häpeäksi professori Hanna Wassille, joka tällaista esittää. Vähintään professori Hanna Wassilta voi edellyttää, että hän on lukenut perussuomalaisten talouspoliittisen ohjelman, jos hän väittää perussuomalaisia radikaalisksi oikeistopuolueeksi. Toivottavasti tämä perusasia on kunnossa.  

Katsotaanpa, kuinka "oikeistolaisia tai vasemmistolaisia" sitten perussuomalaiset todellisuudessa ovat puolueen talouspoliittisen ohjelman perusteella. Puheenjohtajahan ei päätä talouspoliittisesta linjasta kaiken lisäksi, mikä Wassinkin pitäisi tietää, kun hän viittaa, että puolue olisi muuttunut nimenomaan Halla-ahon johdossa oikeistolaiseksi. 

Puolueohjelmassamme kerrotaan, että perussuomalaiset eivät kannata tasaveroja, jotka osuvat kaikista kovimmin pienituloisiin, eläkeläisiin sekä ympäryskunnissa ja haja-asutusalueilla asuviin. Edelleen puolueohjelmaamme on kirjoitettu, että "Palkasta pitää jäädä käteen ilman, että välttämättömät elinkustannukset vievät siitä kohtuuttoman suurta osaa ja vaurastumisen on oltava mahdollista normaalilla työnteolla. Yhteiskunnan sisäinen yhteenkuuluvaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus on tärkeää turvallisuuden ja hyvinvoinnin perustaksi ja myös pitkänajan taloudellisen menestyksen perustekijä."

Puolueohjelmastamme käy siis selväsanaisesti ilmi, että perussuomalaiset kannattavat sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja vastustavat amerikkalaistyylistä hikipalkkayhteiskuntaa, jossa yhdellä työllä ei usein tule toimeen. Tällainen ajattelu sopii paremmin kokoomukseen, jossa halutaan houkutella Suomeen halpatyövoimaa EU:n ulkopuolelta muun muassa poistamalla työvoiman tarveharkinta kokonaan. Tätä samaa radikaalia ja kovaa oikeistolaisuutta on nykyään myös vihervasemmistossa. Perussuomalaisen arvopohjan mukaan sen sijaan suomalaista työvoimaa ei tule kilpailuttaa ulkomaisen halpatyövoiman kanssa. Jos työ ei houkuttele suomalaisia tarjotulla palkalla, sitä tulee nostaa, eikä hakea työvoimaa kehitysmaista. Mutta tietenkin, jos työntekijöitä ei saada joillekin aloille edes kilpailukykyisellä palkalla Suomesta tai EU:sta, eivätkä  nämä edellytä tulonsiirtoja palkan jatkeeksi, niin tervetuloa! Perussuomalaisten linjan mukaan jokaisen työssäkäyvän suomalaisen tulee saada palkkaa, josta riittää nautittavaksi asti välttämättömien menojen jälkeen. Toisaalta veroprogressiota halutaan "madaltaa" - taloustilanteen salliessa. Näin saataisiin keskituloisten ostovoimaa vahvistettua, sekä työn vastaanottaminen kannattavammaksi. Tämä tukisi työllisyyttä ja talouskasvua.

Perussuomalaiset korostavat suomalaisten yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä muiden puolueiden yhteiskuntaa sirpaloittavan monikulttuurisuuspolitiikan sijaan. Yhteenkuuluvuus ja yhtenäisyys nähdään tärkeänä osaltaan juuri siitä syystä, että varmistetaan tulevaisuudessa se, että jokaisesta huolehditaan - mikä on erityisen tärkeää heikoinosaisten kannalta. Luulisi, että jokainen, joka älyää katsoa perussuomalaisia naiskansanedustajia näkee näissä ennemmin hoivaajia kuin kovaa talouspolitiikkaa ajavia "radikaaleja oikeistolaisia". 

Talouspoliittisessa ohjelmassamme irtisanoudutaan sekä perinteisestä vasemmistosta, että oikeistosta kaikkein näpsäkimmin seuraavassa tekstinpätkässä: "Perussuomalaiset eroavat voimakkaasti sekä perinteisestä vasemmistosta että oikeistosta. Niitä erottava asia ei niinkään ole se, että tuhlataanko vai ei. Kumpikin taho on erittäin halukas tuhlaamaan julkista rahaa toissijaisiin menoihin, esimerkiksi eurooppalaiseen integraatioon tai ennen kaikkea maahanmuuttoon. Ero on lähinnä siinä, halutaanko itse tuottaa toissijaisia toimintoja suoraan valtion rahalla vai otetaanko väliin yksityinen sektori vetämään omat voittonsa välistä."    

Kuten edellä mainitussa viitataan, perussuomalaiset suhtautuvat kriittisesti valtion kustannuksella tapahtuvaan yksityisen voiton tavoitteluun toisin kuin kokoomus. Esimerkiksi tässä kohdin olemme vasemmiston kanssa samoilla järkilinjoilla. Edelleen ohjelmamme mukaan kriittiset yhteiskunnan toiminnot ja palvelut on pidettävä julkisen sektorin kontrollissa. Haluamme myös vasemmiston kanssa yhdessä rintamassa eroon turhista yritystuista ja veroparatiisit kuriin.

Ehkäpä perussuomalaisten radikaalius on sitten siinä, että talouspolitiikan ytimessä on oltava perussuomalaisten mukaan Suomen ja suomalaisten etu. Muut puolueet kun ovat täysin vastakkaisella linjalla ja ajavat mikä poliittis-taloudellisten etupiirien etuja ja mikä taas ideologisia päämääriä.

Perussuomalaisten talouspolitiikassa korostuu voimakkaasti myös kielteisyys ylivelkaantumista kohtaan. Puolueen puheenjohtajan, Halla-ahon toistuvasti sanomana "On elettävä suu säkkiä myöten." Tämä on järkevää ohjelmamme mukaan jo senkin vuoksi, että velanhoitokuluihin uppoavat kustannukset ovat pois julkisten palveluiden rahoittamisesta.

Entä sitten työttömien kyykyttäminen, jota kokoomus ja keskusta ovat harjoittaneet? Perussuomalaiset ovat johdonmukaisesti kritisoineet aktiivimallia huonosti suunnitelluksi. Työttömille täytyy olla tarjolla mielekästä työtä, jolla he osoittavat aktiivisuutensa. Tässä kohdin perussuomalaiset ovat siten jälleen oikeiston ja vasemmiston välimaastossa, eivätkä radikaalia oikeistoa. Perustulolle taasen ei nähdä toteuttamismahdollisuuksia ainakaan nykyisellään holtittoman maahanmuuttopolitiikan yhä jatkuessa ja syödessä taloudellisia resurssejamme kumulatiivisesti ja peruuttamattomasti.

Perussuomalaisten talouspoliittinen ohjelma on luettavissa täältä: https://www.perussuomalaiset.fi/wp-content/uploads/2019/02/PS_talouspoliittinen-ohjelma_2019_1.pdf

]]>
61 http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274914-perussuomalaiset-ei-ole-oikeistopuolue-professori-wass-vaarassa#comments Oikeistolaisuus Perussuomalaiset Talouspolitiikka Vasemmistolaisuus Mon, 22 Apr 2019 14:33:35 +0000 Henna Kajava http://hennakajava.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274914-perussuomalaiset-ei-ole-oikeistopuolue-professori-wass-vaarassa
Perussuomalainen on aito ihminen http://mikkokokko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274904-perussuomalainen-on-aito-ihminen <p>Persuja on alentuvasti kuvailtu möläyttelijöiksi ja huonosti käyttäytyviksi ihmisiksi.</p><p>Kallion punavihreä miesfeministi tai Tampereen yliopiston tonttutieteen dosentti on saattanut tärisevän baskerinsa alta myös luonnehtia puoluetta rasistiseksi ja fasistiseksi natsiporukaksi. Itseään jalustalle nostavilla paremmilla ihmisillä kuplat ovat paksuimpia.</p><p>Havaintojeni mukaan perussuomalaiset ovat tavallisia ihmisiä ja kokonaisuudessaan erinomainen leikkaus suomalaista sielunmaisemaa. Tämän lisäksi puolueessa erittäin harva on kultalusikalla kasvatettu poliittinen broileri kuten useassa toisessa puolueessa on tapa tuottaa poliitikkoja. Tämä luonnollisesti näkyy tavassa tehdä politiikkaa, eli politiikan broilerikoulun selkärankaan iskostettujen askelmerkkien sijaan politiikkaa tehdään ihmisläheisesti ja eletyn elämän kokemuksella.&nbsp;</p><p>Paljon on puolueessa näitä uusien kansanedustajien Sannan, Marin ja Sheikin kaltaisia oikeaa elämää iloineen, säröineen ja suruineen eläneitä ja nähneitä aitoja ihmisiä poliittisten pahvikuvien sijaan.</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.iltalehti.fi/eduskuntavaalit-2019/a/ae589313-2cfa-48b3-a5c7-13e700ab1150?fbclid=IwAR3QHX1snSYLV_oKm9QYP-YHTfuspr2VnWxjEcwq9CYE8y6tDhqDmRr1HLs">&quot;Alkoholistiperheen lapsi Sanna Antikainen, 30, asui nuorena lastenkodissa - nousee nyt kansanedustajaksi: &rdquo;Tämä on tunteellinen hetki&rdquo;</a></p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.iltalehti.fi/eduskuntavaalit-2019/a/d1c69750-363a-430a-99e1-547d9896c5f2?fbclid=IwAR0-e98Ek5A5oHukTBkzqfCAiZqzRFa1rTMHQt8bLy-5GRKLJ7jc_MgPPCo">&quot;Lempinimestään huolimatta Sheikki ei ole kotoisin satumaisten rikkauksien keskellä.&nbsp;Päinvastoin.&nbsp;Konttoristina työskennelleen yksinhuoltajan pojan kouluvuodet eivät olleet menestystarina, vaan täynnä adhd-oireilua ja koulukiusaamista.&nbsp;Kun peruskoulun ovi meni kiinni, todistuksessa oli vähemmän mairitteleva 5,3:n keskiarvo&quot;</a></p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/761c8b5d-c276-4961-830b-d1c0ab86316a">&quot;Tytär Jenna, 23, ei puhu eikä liiku: Uusi kansanedustaja Mari Rantanen taistelee vammaisten puolesta, ja nyt meni viimeinenkin henkireikä &ndash; &rdquo;Olemme Esperin tilanteen uhreja&rdquo;&quot;</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Persuja on alentuvasti kuvailtu möläyttelijöiksi ja huonosti käyttäytyviksi ihmisiksi.

Kallion punavihreä miesfeministi tai Tampereen yliopiston tonttutieteen dosentti on saattanut tärisevän baskerinsa alta myös luonnehtia puoluetta rasistiseksi ja fasistiseksi natsiporukaksi. Itseään jalustalle nostavilla paremmilla ihmisillä kuplat ovat paksuimpia.

Havaintojeni mukaan perussuomalaiset ovat tavallisia ihmisiä ja kokonaisuudessaan erinomainen leikkaus suomalaista sielunmaisemaa. Tämän lisäksi puolueessa erittäin harva on kultalusikalla kasvatettu poliittinen broileri kuten useassa toisessa puolueessa on tapa tuottaa poliitikkoja. Tämä luonnollisesti näkyy tavassa tehdä politiikkaa, eli politiikan broilerikoulun selkärankaan iskostettujen askelmerkkien sijaan politiikkaa tehdään ihmisläheisesti ja eletyn elämän kokemuksella. 

Paljon on puolueessa näitä uusien kansanedustajien Sannan, Marin ja Sheikin kaltaisia oikeaa elämää iloineen, säröineen ja suruineen eläneitä ja nähneitä aitoja ihmisiä poliittisten pahvikuvien sijaan.

 

"Alkoholistiperheen lapsi Sanna Antikainen, 30, asui nuorena lastenkodissa - nousee nyt kansanedustajaksi: ”Tämä on tunteellinen hetki”

 

"Lempinimestään huolimatta Sheikki ei ole kotoisin satumaisten rikkauksien keskellä. Päinvastoin. Konttoristina työskennelleen yksinhuoltajan pojan kouluvuodet eivät olleet menestystarina, vaan täynnä adhd-oireilua ja koulukiusaamista. Kun peruskoulun ovi meni kiinni, todistuksessa oli vähemmän mairitteleva 5,3:n keskiarvo"

 

"Tytär Jenna, 23, ei puhu eikä liiku: Uusi kansanedustaja Mari Rantanen taistelee vammaisten puolesta, ja nyt meni viimeinenkin henkireikä – ”Olemme Esperin tilanteen uhreja”"

]]>
39 http://mikkokokko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274904-perussuomalainen-on-aito-ihminen#comments Perussuomalaiset Mon, 22 Apr 2019 09:15:11 +0000 Mikko Kokko http://mikkokokko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274904-perussuomalainen-on-aito-ihminen
Vaalit meni ja uudet edessä. On kiitoksen ja kannustuksen aika! http://toimikankaanniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274835-vaalit-meni-ja-uudet-edessa-on-kiitoksen-ja-kannustuksen-aika <p>&nbsp;</p><p>Kansanedustajat on valittu seuraavalle vaalikaudelle.&nbsp; Onnittelut valituiksi tulleille!&nbsp; Teillä on mielenkiintoinen urakka edessä. Helppokaan se ei ole, mutta kaikesta selviää.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Omalta osaltani en yllättynyt siitä, että jäin reserviin, ensimmäiselle varasijalle. Lähdin ehdokkaaksi pitkän harkinnan jälkeen viime hetkellä ja tein maltillisen kampanjan. 28 vuoden työ päättyi.</p><p>&nbsp;</p><p>Keski-Suomen toisen paikan sai vahvalla kampanjalla jämsäläinen yrittäjä Jouni Kotiaho. Se on hieno saavutus. Toivotan hänelle menestystä tehtävässä.</p><p>&nbsp;</p><p>Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen aloittaa kolmannen kautensa eduskunnassa. Hän on luonut verkostoja ja hallitsee erityisesti elinkeino-, liikenne- sekä maa- ja metsätalousasiat. Myös talouspolitiikassa hän toimii aidolla maalaisjärjellä monia muita paremmin. Kukaan meistä ei ole täydellinen.</p><p>&nbsp;</p><p>Perussuomalaisten vaalitulos yllätti. Kun Jyväskylän puoluekokouksessa 10.6.2017 julistin puheenjohtajavaalin tuloksen ja kolmea päivää myöhemmin sain eduskuntaryhmän puheenjohtajana vastaanottaa parikymmentä ryhmästä eroilmoitusta, olin pienen hetken ymmällä. Päällimmäisenä oli mielessä se, että tästä eivät selviä eronneet enempää kuin ryhmään ja puolueeseen jääneetkään. Olin oikeassa ja väärässä.</p><p>&nbsp;</p><p>Eronneet lähtivät ylpeinä ja itseriittoisina &quot;parempina&quot; kansan edustajina. Puoluedemokratia sai heiltä hyvästit. Vaaleissa heidän kävi nyt todella kehnosti. Viiden ministerin ja 17 kansanedustajan ryhmä haihtui hetkessä olemattomiin. Kansan tuomio on täydellinen ja hyinen.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Lohduttaneeko edes se, että pääministeripuolue Keskusta menetti vielä enemmän, 18 kansanedustajaa!</p><p>&nbsp;</p><p>Perussuomalaisiin jääneet sen sijaan muodostivat yhtenäisen ryhmän, jossa oli ilo työskennellä. Aiemmasta täysin poiketen kukaan ei räyhännyt, uhkaillut eikä salaillut asioita. Uskon, että tällä uudella positiivisella ilmapiirillä oli kaikkia innostava vaikutus myös vaalityössä. Tästä kiitos kaikille asianosaisille.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Erityiskiitos puolueen puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle, joka vakuuttavalla tyyneydellä tuki ryhmän työtä ja samanaikaisesti panosti sekä puolueen kenttätyöhön että työhönsä Euroopan unionin parlamentissa. Hän oli erinomainen myös vaalitenteissä &quot;häiriköinnistä&quot; huolimatta.</p><p>&nbsp;</p><p>Perussuomalaisten vaalitulos,&nbsp; 538 805 ääntä, 17,5%:n ääniosuus ja 39 kansanedustajaa, on todella uskomattoman hieno saavutus. Se ei jätä selittelylle eikä vähättelylle sijaa.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Osaltani kiitän omia äänestäjiäni, puolueen äänestäjiä, jokaista ehdokasta, vaalityöntekijöitä, mediaa ja muita tulokseen vaikuttaneita.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Edessä ovat hallitusneuvottelut. Niissä tarvitaan yhteistyöhalua, -kykyä ja -valmiutta. Demokratiaa pitää kunnioittaa. Se tarkoittaa vaalituloksen huomioon ottamista.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Seuraavaksi edessä ovat Euroopan unionin parlamentin jäsenten vaalit. Niissä Perussuomalaisilla on puolustettavana kaksi nykyistä meppipaikkaa ja kolmas on jopa todennäköinen. Ehdokaslista on erittäin hyvä.</p><p>&nbsp;</p><p>Kun nyt vielä jaksamme äänestää 26.5.2019 niin seuraavaa kertaa saamme odottaa kaksi vuotta.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Kiitos ja hyvää pääsiäistä!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>  

Kansanedustajat on valittu seuraavalle vaalikaudelle.  Onnittelut valituiksi tulleille!  Teillä on mielenkiintoinen urakka edessä. Helppokaan se ei ole, mutta kaikesta selviää. 

 

Omalta osaltani en yllättynyt siitä, että jäin reserviin, ensimmäiselle varasijalle. Lähdin ehdokkaaksi pitkän harkinnan jälkeen viime hetkellä ja tein maltillisen kampanjan. 28 vuoden työ päättyi.

 

Keski-Suomen toisen paikan sai vahvalla kampanjalla jämsäläinen yrittäjä Jouni Kotiaho. Se on hieno saavutus. Toivotan hänelle menestystä tehtävässä.

 

Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen aloittaa kolmannen kautensa eduskunnassa. Hän on luonut verkostoja ja hallitsee erityisesti elinkeino-, liikenne- sekä maa- ja metsätalousasiat. Myös talouspolitiikassa hän toimii aidolla maalaisjärjellä monia muita paremmin. Kukaan meistä ei ole täydellinen.

 

Perussuomalaisten vaalitulos yllätti. Kun Jyväskylän puoluekokouksessa 10.6.2017 julistin puheenjohtajavaalin tuloksen ja kolmea päivää myöhemmin sain eduskuntaryhmän puheenjohtajana vastaanottaa parikymmentä ryhmästä eroilmoitusta, olin pienen hetken ymmällä. Päällimmäisenä oli mielessä se, että tästä eivät selviä eronneet enempää kuin ryhmään ja puolueeseen jääneetkään. Olin oikeassa ja väärässä.

 

Eronneet lähtivät ylpeinä ja itseriittoisina "parempina" kansan edustajina. Puoluedemokratia sai heiltä hyvästit. Vaaleissa heidän kävi nyt todella kehnosti. Viiden ministerin ja 17 kansanedustajan ryhmä haihtui hetkessä olemattomiin. Kansan tuomio on täydellinen ja hyinen. 

 

Lohduttaneeko edes se, että pääministeripuolue Keskusta menetti vielä enemmän, 18 kansanedustajaa!

 

Perussuomalaisiin jääneet sen sijaan muodostivat yhtenäisen ryhmän, jossa oli ilo työskennellä. Aiemmasta täysin poiketen kukaan ei räyhännyt, uhkaillut eikä salaillut asioita. Uskon, että tällä uudella positiivisella ilmapiirillä oli kaikkia innostava vaikutus myös vaalityössä. Tästä kiitos kaikille asianosaisille. 

 

Erityiskiitos puolueen puheenjohtajalle Jussi Halla-aholle, joka vakuuttavalla tyyneydellä tuki ryhmän työtä ja samanaikaisesti panosti sekä puolueen kenttätyöhön että työhönsä Euroopan unionin parlamentissa. Hän oli erinomainen myös vaalitenteissä "häiriköinnistä" huolimatta.

 

Perussuomalaisten vaalitulos,  538 805 ääntä, 17,5%:n ääniosuus ja 39 kansanedustajaa, on todella uskomattoman hieno saavutus. Se ei jätä selittelylle eikä vähättelylle sijaa. 

 

Osaltani kiitän omia äänestäjiäni, puolueen äänestäjiä, jokaista ehdokasta, vaalityöntekijöitä, mediaa ja muita tulokseen vaikuttaneita. 

 

Edessä ovat hallitusneuvottelut. Niissä tarvitaan yhteistyöhalua, -kykyä ja -valmiutta. Demokratiaa pitää kunnioittaa. Se tarkoittaa vaalituloksen huomioon ottamista. 

 

Seuraavaksi edessä ovat Euroopan unionin parlamentin jäsenten vaalit. Niissä Perussuomalaisilla on puolustettavana kaksi nykyistä meppipaikkaa ja kolmas on jopa todennäköinen. Ehdokaslista on erittäin hyvä.

 

Kun nyt vielä jaksamme äänestää 26.5.2019 niin seuraavaa kertaa saamme odottaa kaksi vuotta. 

 

Kiitos ja hyvää pääsiäistä!

 

]]>
17 http://toimikankaanniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274835-vaalit-meni-ja-uudet-edessa-on-kiitoksen-ja-kannustuksen-aika#comments Eduskuntavaalit Eurovaalit Perussuomalaiset Sat, 20 Apr 2019 18:09:06 +0000 Toimi Kankaanniemi http://toimikankaanniemi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274835-vaalit-meni-ja-uudet-edessa-on-kiitoksen-ja-kannustuksen-aika
Voittivatko perussuomalaiset – vai hävisivätkö arvonsa? http://timoandersson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274796-voittivatko-perussuomalaiset-vai-havisivatko-arvonsa <p>Eduskuntavaalien tulosten äärellä herää monia kysymyksiä, kuten perussuomalaisten tulosta koskeva. Riippuu täysin &rdquo;voiton&rdquo; käsitteestä, onko syytä sanoa heidän voittaneen. Sen voi sanoa, että he palasivat ennen hajoamistaan olleeseen kannatukseensa vaaleissa, joissa kysymys voittajasta on &rdquo;voittajien&rdquo; osalta hyvin tulkinnanvarainen. Vaalin tapahtumiin kuului mm. äänten jakautuminen usean tasavahvan ryhmän kesken &ndash; yhtään kannatukseltaan 20 prosenttiin yltävää puoluetta ei ole. Nykyiset perussuomalaiset uuden johtajansa luotsaamana on myötätuulessa selvästi talousoikealle. Tosin &rdquo;uuden&rdquo; talousoikeiston yhteistyö &rdquo;vanhan&rdquo; talousoikeiston kanssa ei ole ehkä mahdollinen perussuolaisten maahanmuuttoa eli ihmisten liikkumavapautta rajoittavan näkemyksen vuoksi, kun &rdquo;vanha&rdquo; talousoikeisto on perussuomalaisten vastustaman vapauden kannalla. Jos pitää paikkansa pitää se väite, että perussuomalaiset ovat &rdquo;äärioikeistoa&rdquo;, niin kantona kaskessa voi olla myös talousoikeiston erimielisyys vapauden luonteesta.</p> <p><strong>Oikeiston kannatuksen jakautuminen usean puolueen kesken</strong></p> <p>Talousoikeiston kannatus jakautuu kahden &rdquo;voittajan&rdquo; kesken: perussuomalaisten ja kokoomuksen, jotka paistattelevat maamme hyväosaisimpien suosiossa tai kylpevät näiden suosion auringossa.&nbsp; Halla-aho on suosituin oikeistokonservatiivipoliitikko. Olemme siirtyneet aikaan, jolloin on kahden keskisuuren puolueen oikeistoblokki mahdollisine apupuolueineen. Oikeistoheimo on saanut klaaninsa. Halla-aho on luotsannut puolueensa oikeistoasemaan, jonka vapaamielisyydessään kokoomus jätti oikealle puolelleen. Näyttää, että perussuomalaiset ovat saaneet ne äänet, joita kokoomus itselleen odotti. Oikeistoäänestäjien pettämänä kokoomus joutui tyytymään kolmanteen sijaan. Virran viedessä oikealle kokoomus jäi rannalle ruikuttamaan.</p> <p>Talousoikeisto, jonka &rdquo;siunauksellisuudesta&rdquo; saimme nauttia täyslaidallisesti jo eronneen edellisen hallituksen aikana &rdquo;aktiivimalleineen&rdquo; jne. ei ole yleisen kielenkäytön mukaan sama kuin &rdquo;äärioikeistolaisuus&rdquo;, joka on 1900-luvun fasististen ideologioiden viikunanlehti, siis kiertoilmaus, jota kukaan fasisti ei kehtaa itsestään käyttää. Tätä on jossakin mielessä vaikea käsittää, sillä fasismihan on tietynlaisen positiivisen vapauden kaipuuta. Paneudun nyt äärioikeistolaisuuden käsitteeseen, kun tätä sanaa niin paljon viljellään.&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Onko mitään selvää käsitystä &quot;ääriokeistolaisuudesta&quot;? Mitä kertoo historia, mitä filosofia?</strong></p> <p>Mitä &rdquo;äärioikeistolaisuus&rdquo; tarkoittaa? &ndash; sitä ei näytä tietävän kukaan, vaikkakin se voisi esimerkiksi olla sitä, että yksilö on &rdquo;<em>valtion hyväksi, ei valtion ulkopuolella eikä valtiota vastaan</em>&rdquo;. Lausahduksessa kiteytyy ajatus: alistettakoon yksilö valtiolle ja kiellettäköön asettumasta valtion ulkopuolelle ja olemasta oppositiossa. Ihannetila voidaan toteuttaa vain järjestymällä puolueeksi, asettamalla sen jäsenet valtion virkoihin ja tekemällä puolueesta valtion propagandaosasto. Tässä muodossa &rdquo;äärioikeisto&rdquo; tunnettiin maailmansotien väliseltä ajalta, jolta on myös käyttämäni lainaus. Tämän lausui italialainen valtiomies Benito Mussolini. Hän ajatteli, ettei tarvita kuin yksi puolue, joka kokoaa yhteen kansan parhaimmiston ja ilmaisee valtion edun sekä vaatii alistumaan siihen. Muut puolueet olisivat ilmaus kansan hajautumisesta toisilleen vihamielisiin osiin, mikä taas olisi vahingollinen valtiolle. Tämän vahingon välttämiseksi ajateltiin välttämättömäksi, että asiaa ymmärtämätön yksilö voidaan &rdquo;pakottaa vapaaksi&rdquo;, kuten filosofi Rousseaun oli aiemmin ajatuksen muotoillut.</p> <p>Mussolini kehitti &rdquo;äärioikeistolaisen&rdquo; filosofian yhdessä kuuluisan italialaisfilosofin Giovanni Gentilen (1875-1944) kanssa, jolta lienee peräsin fasismin uushegeliläinen pohja. 1900-luvun keskieurooppalaisen idealistisen filosofian varaan rakennettu käsitys vapaudesta, joka voidaan tyypitellä positiiviseksi vapaudeksi. Kanadalainen filosofi ja poliitikko Charles Taylor on analysoinut usein liberaalien suosiman negatiivisen ja positiivisen vapauden eroa jakamalla vapauden ideat harjoittamiskäsitteisiin ja mahdollisuuskäsitteisiin. Mahdollisuuskäsitteitä ovat negatiivisen vapauden ne käsitteet, joissa vapaus estämisestä (estämisen/pakottamisen puuttumisena) nähdään kapeasti vain ulkoisena vapautena eikä oteta huomioon vapautta estäviä tai toteuttavia ihmismielen sisäisiä tekijöitä (esimerkkeinä Thomas Hobbes ja Jeremy Bentham). Ajatuksena on pitää vapautta mahdollisuutena toimia kenenkään tai minkään estämättä riippumatta siitä, käytetäänkö mahdollisuutta hyväksi. Muutamat negatiivisen vapauden käsitteet voivat olla myös harjoittamiskäsitteitä, jotka edellyttävät subjektilta aktiivisuutta, siis kykyjen ja taitojen omaksumista ja harjoittamista, negatiivisen vapauden edellytyksenä (mahdollisesti John Locke). Negatiivinen vapaus voi olla harjoittamiskäsite tai tämän ja mahdollisuuskäsitteen yhdistelmä. Positiivien vapauden käsitteet eivät ole koskaan vapauden mahdollisuuskäsitteitä, vaan harjoittamiskäsitteitä. Ei ole estettä ajatella negatiivista vapautta harjoittamiskäsitteenä. Pikemminkin tällainen ajattelu on toivottavaa.</p> <p>Fasistinen eli Gentilen positiivisen vapauden käsite on siis harjoittamiskäsite, jonka mukaan vapaaksi on mahdollista pakottaa, sillä vapaus edellyttää vain ihanteen toteutumista, toteutuipa se sitten pakottamalla tai pakottamatta, ja ellei ihanne toteudu, pakon puuttuminen ei tee tai ei ole tekemättä ketään vapaaksi. Suomen nykyinen aktiivimalli ja natsien keskitysleirit, joissa työ vapautta ovat esimerkkejä tällaisesta vapaudesta. Kysymyksessä on vapauskäsitys, jonka mukaan voimme olla vapaita, kun teemme jotakin siten, että tekoon pakotetaan tai muut teot estetään, nimittäin kun tekomme on ideaalin mukainen. Kun äärioikeistolainen hallitus pakottaa meidät ideaalin mukaiseksi, olemme tästä syystä vapaita. Juuri sen vuoksi, että meitä pakotetaan tekemään itsestämme sellainen kuin he haluavat. Se, että meitä pakoteta tai estetä tekemästä mielemme mukaan, ei ole vapautta, ellemme valitse ideaalin mukaista tekoa. Tämä vapauskäsitys on fasismille luonteenomainen.</p> <p><strong>Ketkä muut voittivat riippumatta perussuomalaisten voitosta tai tappiosta, siis siitä, kumpi tapahtui?&nbsp;</strong></p> <p>Suurin yhteisymmärrys näyttää vallitsevan siitä, ettei keskustapuolue kuulu voittajiin, sillä sehän eduskuntavaaleissa supistui 1917 maalaisliiton kokoiseksi ja on matkalla kääpiöksi. Tappioksi koitui puolueen yritys ajaa talous-ja työllisyyspolitiikallaan oikealta kokoomuksen ohi. Ilmeisesti keskusta tahtoi kaapata kokoomuksen oikeistoäänestäjät kokoomuksen nenän edestä. Keskustan epätoivoinen yritys murtautua suuriin kaupunkeihin epäonnistui, kun persusuomalaiset kaappasivat oikeistoäänet itselleen. Eläköityminen ja ikääntyminen uhkaavat keskustan olemassaoloa &ndash; uhanneet jo pitkään, ja kenties pahemmin kuin sosiaalidemokraatteja.&nbsp; Agraaripuolueen väistämätön tuho on edessä ja tapahtuu massamme jälkijunassa.&nbsp;</p> <p>Sosiaalidemokraattien torjuntavoiton vuoksi sekä perussuomalaiset että näitä pahemman tappion kärsineet kokoomuslaiset menettivät suurimman puolueen aseman. Kokoomuksen ja perussuomalaisten hallituksen tiellä on se, että tällaisessa hallituksessa perussuomalaiset olisivat kukkona tunkiolla, vaikkakin talouspolitiikassa ei olisi mitään ristiriitaa. Ristiriita on vapauskäsityksessä, jos perussuomalaiset ovat aidosti &rdquo;äärioikeistoa&rdquo;.</p> <p>Eduskuntavaaleissa vihreistä ja vasemmistoliitosta on tullut uusi blokki, jolla on suuri kasvuvara nuorten, naisten ja akateemisen kansan puolueryhmittymänä. Tätä ei uhkaa tulevaisuudessa kannattajakato, kuten entisiä &rdquo;suuria puolueita&rdquo;. Vihreä-vasemmisto syntyi vastavoimaksi perussuomalaisten vahvistuvalle laitaoikeistolle, joka saattaa niellä kokoomuksen karvoineen päivineen uuteen &rdquo;äärioikeistoon&rdquo;. &nbsp;</p> <p><strong>Tekeekö meidät onnelliseksi se, että meidät pakotetaan tulemaan todelliseksi itseksemme?&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>Mitä siis tarkoitetaan arvopohjaerolla kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä? Kysymys voidaan tiivistää kysymykseksi, onko perussuomalaisten käsitys positiivisesta vapaudesta sellainen, että heidät voidaan nähdä &rdquo;äärioikeistolaisiksi&rdquo; eli fasisteiksi sen osalta, tai ovatko eroavatko kokoomuksen talousoikeistolaiset ollenkaan perussuomalaisista &rdquo;äärioikeistolaisista&rdquo;. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Kuten olen jo maininnutkin, äärioikeistolaisuus on yhteisöllisesti tuotetun positiivisen vapauden kaipuuta. Tämän opin täsmällinen sisältö voidaan analysoida johdonmukaiseksi näkemykseksi valtiosta. Kysymys on myös siitä, että positiivisen vapauden aatteesta tehdään johtopäätöksiä, jotka eivät sovi yhteen sen liberalismin johtopäätösten kanssa, jonka eri muunnelmia perinteisemmät puolueet kannattavat. Äärioikeistolainen näkemys on sellainen, joka saa nykyäänkin vastakaikua niissä, joiden katsomuksen mukaan moniarvoisuus on nykyisten ongelmien juurisyy. Ratkaisu on siinä, että yhteishyvää ja omaa hyvää tajuamaton saavuttaa onnellisuutensa siten, että valtio pakottaa hänet vapaaksi.</p> <p>Ajankohtaisena esimerkkinä on hanke työmarkkinoiden ulkopuolella nykyisin olevien ulkopuolisuuden ja syrjäytyneisyyden lakkauttaminen edellyttämällä heiltä vastikkeellisuutta ja pakottamalla heidät näin työmarkkinoiden vapauteen. Jos sellaiset, joiden kyvyt ja taidot eivät vastaa työvoiman kysyjien eli ostajien asettamia normeja ja kriteerejä, halutaan saada työhön, jotta heidät saadaan sosiaaliturvan piiriin, niin julkisen vallan on tuhlattava julkisia menoja, jotta työmarkkinoiden odotuksiin sopeutumattomat saisivat teeskennellä työtätekevää.&nbsp; Perussuomalaiset, kokoomus ja keskusta ovat ihastuneita tähän &rdquo;vapauteen pakottamisesta&rdquo; ja toivovat sosiaalidemokraateiltakin samaa vapauskäsitystä. &nbsp;Näin äärioikeistolaisuus eli fasismi etenee vähittäin.</p> <p><strong>Mikä on yksilön asema laitaoikeistolaisen käsityksen mukaan? Mitä eri suuntauksia on?</strong></p> <p>Yksilön vapaus on yhden hedelmällisen lähtökohdan mukaan ajateltavissa jonkun (tavallisesti luonnollisen [ei-juridisen]) henkilön vapaudeksi toiminnan rajoituksista tehdä (tai olla tai tulla) mitä/miksi tahtoo tai haluaa. Tällainen tekijän, esteettömyyden ja teon kolminaisuutena ei voida eritellä oppia vapauteen pakottamisesta. Tämä MacCallum jr. ehdotus antaa kaavan negatiiviselle vapaudelle, joka on kokonaan tai osaksi vapauden mahdollisuuskäsite.</p> <p>Positiivisen vapauden analyysi edellyttää kaksinaisuussuhdetta toimijan &rdquo;epätäydellisen&rdquo; ja &rdquo;täydellisen&rdquo; minuuden välillä. Fasistinen ideaali-minuus on se, miksi yksilöiden on tultava ollakseen myös valtion hyväksi, ei valtion ulkopuolella eikä valtiota vastaan. Omaa parastaan ymmärtämätön yksilö vain hyötyy siitä, että hänet pakotetaan olemaan valtion hyväksi. Pakko kohdistuu todellista luonnettaan ymmärtämättömään yksilöön ja vapauttaa &rdquo;todellisen&rdquo; minuuden, siis vapauden varsinaisen subjektin, siis ideaali-persoonan, joksi yksilön pitää tulla. Johdonmukaisuuden vuoksi ei liene järkevää sanoa yksilön vapaudeksi ideaali-persoonan vapautta, joka on itse asiassa valtion ideaali siitä, millainen kunnon fasisti on. Joka ei osaa vielä itse ohjautua valtion edun mukaan, ohjattakoon viranomaistoimin siksi, millainen hän kuuluu johtajan mielestä olla. Äärioikeistolaisuus on johtajaperiaatteen sisäistämistä, joka valioyksilöiden kohdalla merkitsee sitä, että pakko tulee tarpeettomaksi heidän mukautumisessaan valtiojohtajan tahtoon.</p> <p>On syytä painottaa, että tällainen mussolinilainen anti-individualismi sisältää ajatuksen, että milloin ihmisiä pakotetaan johtajan ja valtion tahtoon, pakko on yhteensopivaa sen kanssa, että he ovat vapaita. Tämä johtopäätös ei ole tehtävissä kaikista positiivisen vapauden ideoista, ei esimerkiksi Hannah Arendtin uusaristoteelisesta ideasta, jonka mukaan vapaus käy yhteen politiikan kanssa pääasiassa toiminnassa koettuna vapautena. On vapautta, joka kuten Charles Taylor, on todennut, piilee ainakin osittain yhteisöelämän kontrollin muodoissa. Kyky niihin tekoihin, jossa yksilö on vapaa, on yhteisölähtöinen, joten vapaus ei ole yksinomaan esteiden puuttumista, vaikkakin tämä kuuluu ehtoihin, joiden edellytetään täyttyvän.</p> <p>Edellä kuvailtua &rdquo;äärioikeistolaisuutta&rdquo; ei pidä sekoittaa Hitlerin natsilaisuuteen, jossa natsipuoluetta ei sulautettu valtioon siten kuin Mussolini teki, vaan nostetaan valtion ja kansan yläpuolelle rotu tämän herruutta ylläpitävine organisaatioineen ja laitoksineen, joiden kulissina totaalinen valtio pelkästään toimii ja valtio riisuttuna todellisesta vallasta, joka säilyi natsilaisella liikkeellä. Myös Saksan kansan piirissä tuli valiorotu nostaa ylimmäksi. Tällainen totalitaarinen rasismi ei sisältynyt Benito Mussolinin totaalisen valtion ideaan. Natsismi on eri suuntaus kuin &rdquo;äärioikeistolaisuus&rdquo;, koska natsit pyrkivät tuhomaan Sakan kansan ja valtion. Hannah Arendt esittää tällaisen analyysin mussolinilaisen ja hitleriläisen valtiomallin perustavasta erosta. Tämän mussolinilaiset ja hitleriläiset tajusivat toisistaan, ja natsit korostivat, etteivät he olleet fasisteja.</p> <p><strong>Onko &quot;ääriokeistolaisuus&quot; pelkästään autoritääristä asennoitumista?&nbsp;</strong><strong>&nbsp;Mikä on perussuomalaisten paikka?</strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>Edellä kuvattua autoritäärisen valtion oppia alettiin sanoa &rdquo;äärioikeistolaisuudeksi&rdquo; toisen maailmansodan jälkeen, kun taas Benito Mussolini sanoi kyseistä anti-individualismia fasismiksi. Kun haluttiin karttaa viimeksi mainittua sanaa, tämä korvattiin sanalla äärioikeistolaisuus. Asialle vakiintui harhaanjohtava nimitys, sillä kysymyksessä ei ollut ainakaan oikeistolaisuus, vaan pyrkimys noista teennäisen oikeisto-vasemmisto- jaon yläpuolelle. Tuotantovälineiden saattaminen valtion hallintaan tai ainakin valvontaan on looginen seuraus totaalisen valtion opista, josta &rdquo;äärioikeistolaisuudessa&rdquo; on kysymys. Jos oikeistolaisuutena ajatellaan aiempaa markkinahenkistä uusoikeistolaisuutta, jollaista kokoomuksen on uskottu tavoitelleen, niin kysymyksessä on hyvin erilainen oikeistolaisuus kuin se, mitä Benito Mussolini kannatti. Hitlerin mukaan rotu kaikkineen menee kansakunnan edelle. Hän ei siis ollut kansallismielinen: hänen kansallismielisyytensä oli vain teeskenneltyä ja kansallismielisten äänten tai suosion kalastelua eri vaiheissa. &nbsp;</p> <p>Jos perussuomalaiset ovat suomalaisten fasistien (1920 &mdash;1945) ajattelun&nbsp;perillisiä, niin ovatko he yhtä Mussolinin seuraajia kuin valtaosa itsenäisyytemme alkuaikojen fasisteista? Oula Silvennoisen kaksine kumppaneineen kirjoittama yleisesitys on hyödyllinen niille, joita kiinnostaa suomalaisen fasismin perinne. Perussuomalaiset eivät ole toistaiseksi avautuneet suhteessa itsenäisyyden suomalaiseen fasismin innoittamaan laitaoikeistoon, jonka perinteen ikonina on vaaleissa eduskunnasta tippunut sinisten ministeri Jussi Niinistö. Toivottavasti tulee tapahtumaan avautumisia asian tiimoilta. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Eduskuntavaalien tulosten äärellä herää monia kysymyksiä, kuten perussuomalaisten tulosta koskeva. Riippuu täysin ”voiton” käsitteestä, onko syytä sanoa heidän voittaneen. Sen voi sanoa, että he palasivat ennen hajoamistaan olleeseen kannatukseensa vaaleissa, joissa kysymys voittajasta on ”voittajien” osalta hyvin tulkinnanvarainen. Vaalin tapahtumiin kuului mm. äänten jakautuminen usean tasavahvan ryhmän kesken – yhtään kannatukseltaan 20 prosenttiin yltävää puoluetta ei ole. Nykyiset perussuomalaiset uuden johtajansa luotsaamana on myötätuulessa selvästi talousoikealle. Tosin ”uuden” talousoikeiston yhteistyö ”vanhan” talousoikeiston kanssa ei ole ehkä mahdollinen perussuolaisten maahanmuuttoa eli ihmisten liikkumavapautta rajoittavan näkemyksen vuoksi, kun ”vanha” talousoikeisto on perussuomalaisten vastustaman vapauden kannalla. Jos pitää paikkansa pitää se väite, että perussuomalaiset ovat ”äärioikeistoa”, niin kantona kaskessa voi olla myös talousoikeiston erimielisyys vapauden luonteesta.

Oikeiston kannatuksen jakautuminen usean puolueen kesken

Talousoikeiston kannatus jakautuu kahden ”voittajan” kesken: perussuomalaisten ja kokoomuksen, jotka paistattelevat maamme hyväosaisimpien suosiossa tai kylpevät näiden suosion auringossa.  Halla-aho on suosituin oikeistokonservatiivipoliitikko. Olemme siirtyneet aikaan, jolloin on kahden keskisuuren puolueen oikeistoblokki mahdollisine apupuolueineen. Oikeistoheimo on saanut klaaninsa. Halla-aho on luotsannut puolueensa oikeistoasemaan, jonka vapaamielisyydessään kokoomus jätti oikealle puolelleen. Näyttää, että perussuomalaiset ovat saaneet ne äänet, joita kokoomus itselleen odotti. Oikeistoäänestäjien pettämänä kokoomus joutui tyytymään kolmanteen sijaan. Virran viedessä oikealle kokoomus jäi rannalle ruikuttamaan.

Talousoikeisto, jonka ”siunauksellisuudesta” saimme nauttia täyslaidallisesti jo eronneen edellisen hallituksen aikana ”aktiivimalleineen” jne. ei ole yleisen kielenkäytön mukaan sama kuin ”äärioikeistolaisuus”, joka on 1900-luvun fasististen ideologioiden viikunanlehti, siis kiertoilmaus, jota kukaan fasisti ei kehtaa itsestään käyttää. Tätä on jossakin mielessä vaikea käsittää, sillä fasismihan on tietynlaisen positiivisen vapauden kaipuuta. Paneudun nyt äärioikeistolaisuuden käsitteeseen, kun tätä sanaa niin paljon viljellään.  

Onko mitään selvää käsitystä "ääriokeistolaisuudesta"? Mitä kertoo historia, mitä filosofia?

Mitä ”äärioikeistolaisuus” tarkoittaa? – sitä ei näytä tietävän kukaan, vaikkakin se voisi esimerkiksi olla sitä, että yksilö on ”valtion hyväksi, ei valtion ulkopuolella eikä valtiota vastaan”. Lausahduksessa kiteytyy ajatus: alistettakoon yksilö valtiolle ja kiellettäköön asettumasta valtion ulkopuolelle ja olemasta oppositiossa. Ihannetila voidaan toteuttaa vain järjestymällä puolueeksi, asettamalla sen jäsenet valtion virkoihin ja tekemällä puolueesta valtion propagandaosasto. Tässä muodossa ”äärioikeisto” tunnettiin maailmansotien väliseltä ajalta, jolta on myös käyttämäni lainaus. Tämän lausui italialainen valtiomies Benito Mussolini. Hän ajatteli, ettei tarvita kuin yksi puolue, joka kokoaa yhteen kansan parhaimmiston ja ilmaisee valtion edun sekä vaatii alistumaan siihen. Muut puolueet olisivat ilmaus kansan hajautumisesta toisilleen vihamielisiin osiin, mikä taas olisi vahingollinen valtiolle. Tämän vahingon välttämiseksi ajateltiin välttämättömäksi, että asiaa ymmärtämätön yksilö voidaan ”pakottaa vapaaksi”, kuten filosofi Rousseaun oli aiemmin ajatuksen muotoillut.

Mussolini kehitti ”äärioikeistolaisen” filosofian yhdessä kuuluisan italialaisfilosofin Giovanni Gentilen (1875-1944) kanssa, jolta lienee peräsin fasismin uushegeliläinen pohja. 1900-luvun keskieurooppalaisen idealistisen filosofian varaan rakennettu käsitys vapaudesta, joka voidaan tyypitellä positiiviseksi vapaudeksi. Kanadalainen filosofi ja poliitikko Charles Taylor on analysoinut usein liberaalien suosiman negatiivisen ja positiivisen vapauden eroa jakamalla vapauden ideat harjoittamiskäsitteisiin ja mahdollisuuskäsitteisiin. Mahdollisuuskäsitteitä ovat negatiivisen vapauden ne käsitteet, joissa vapaus estämisestä (estämisen/pakottamisen puuttumisena) nähdään kapeasti vain ulkoisena vapautena eikä oteta huomioon vapautta estäviä tai toteuttavia ihmismielen sisäisiä tekijöitä (esimerkkeinä Thomas Hobbes ja Jeremy Bentham). Ajatuksena on pitää vapautta mahdollisuutena toimia kenenkään tai minkään estämättä riippumatta siitä, käytetäänkö mahdollisuutta hyväksi. Muutamat negatiivisen vapauden käsitteet voivat olla myös harjoittamiskäsitteitä, jotka edellyttävät subjektilta aktiivisuutta, siis kykyjen ja taitojen omaksumista ja harjoittamista, negatiivisen vapauden edellytyksenä (mahdollisesti John Locke). Negatiivinen vapaus voi olla harjoittamiskäsite tai tämän ja mahdollisuuskäsitteen yhdistelmä. Positiivien vapauden käsitteet eivät ole koskaan vapauden mahdollisuuskäsitteitä, vaan harjoittamiskäsitteitä. Ei ole estettä ajatella negatiivista vapautta harjoittamiskäsitteenä. Pikemminkin tällainen ajattelu on toivottavaa.

Fasistinen eli Gentilen positiivisen vapauden käsite on siis harjoittamiskäsite, jonka mukaan vapaaksi on mahdollista pakottaa, sillä vapaus edellyttää vain ihanteen toteutumista, toteutuipa se sitten pakottamalla tai pakottamatta, ja ellei ihanne toteudu, pakon puuttuminen ei tee tai ei ole tekemättä ketään vapaaksi. Suomen nykyinen aktiivimalli ja natsien keskitysleirit, joissa työ vapautta ovat esimerkkejä tällaisesta vapaudesta. Kysymyksessä on vapauskäsitys, jonka mukaan voimme olla vapaita, kun teemme jotakin siten, että tekoon pakotetaan tai muut teot estetään, nimittäin kun tekomme on ideaalin mukainen. Kun äärioikeistolainen hallitus pakottaa meidät ideaalin mukaiseksi, olemme tästä syystä vapaita. Juuri sen vuoksi, että meitä pakotetaan tekemään itsestämme sellainen kuin he haluavat. Se, että meitä pakoteta tai estetä tekemästä mielemme mukaan, ei ole vapautta, ellemme valitse ideaalin mukaista tekoa. Tämä vapauskäsitys on fasismille luonteenomainen.

Ketkä muut voittivat riippumatta perussuomalaisten voitosta tai tappiosta, siis siitä, kumpi tapahtui? 

Suurin yhteisymmärrys näyttää vallitsevan siitä, ettei keskustapuolue kuulu voittajiin, sillä sehän eduskuntavaaleissa supistui 1917 maalaisliiton kokoiseksi ja on matkalla kääpiöksi. Tappioksi koitui puolueen yritys ajaa talous-ja työllisyyspolitiikallaan oikealta kokoomuksen ohi. Ilmeisesti keskusta tahtoi kaapata kokoomuksen oikeistoäänestäjät kokoomuksen nenän edestä. Keskustan epätoivoinen yritys murtautua suuriin kaupunkeihin epäonnistui, kun persusuomalaiset kaappasivat oikeistoäänet itselleen. Eläköityminen ja ikääntyminen uhkaavat keskustan olemassaoloa – uhanneet jo pitkään, ja kenties pahemmin kuin sosiaalidemokraatteja.  Agraaripuolueen väistämätön tuho on edessä ja tapahtuu massamme jälkijunassa. 

Sosiaalidemokraattien torjuntavoiton vuoksi sekä perussuomalaiset että näitä pahemman tappion kärsineet kokoomuslaiset menettivät suurimman puolueen aseman. Kokoomuksen ja perussuomalaisten hallituksen tiellä on se, että tällaisessa hallituksessa perussuomalaiset olisivat kukkona tunkiolla, vaikkakin talouspolitiikassa ei olisi mitään ristiriitaa. Ristiriita on vapauskäsityksessä, jos perussuomalaiset ovat aidosti ”äärioikeistoa”.

Eduskuntavaaleissa vihreistä ja vasemmistoliitosta on tullut uusi blokki, jolla on suuri kasvuvara nuorten, naisten ja akateemisen kansan puolueryhmittymänä. Tätä ei uhkaa tulevaisuudessa kannattajakato, kuten entisiä ”suuria puolueita”. Vihreä-vasemmisto syntyi vastavoimaksi perussuomalaisten vahvistuvalle laitaoikeistolle, joka saattaa niellä kokoomuksen karvoineen päivineen uuteen ”äärioikeistoon”.  

Tekeekö meidät onnelliseksi se, että meidät pakotetaan tulemaan todelliseksi itseksemme?  

Mitä siis tarkoitetaan arvopohjaerolla kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä? Kysymys voidaan tiivistää kysymykseksi, onko perussuomalaisten käsitys positiivisesta vapaudesta sellainen, että heidät voidaan nähdä ”äärioikeistolaisiksi” eli fasisteiksi sen osalta, tai ovatko eroavatko kokoomuksen talousoikeistolaiset ollenkaan perussuomalaisista ”äärioikeistolaisista”.    

Kuten olen jo maininnutkin, äärioikeistolaisuus on yhteisöllisesti tuotetun positiivisen vapauden kaipuuta. Tämän opin täsmällinen sisältö voidaan analysoida johdonmukaiseksi näkemykseksi valtiosta. Kysymys on myös siitä, että positiivisen vapauden aatteesta tehdään johtopäätöksiä, jotka eivät sovi yhteen sen liberalismin johtopäätösten kanssa, jonka eri muunnelmia perinteisemmät puolueet kannattavat. Äärioikeistolainen näkemys on sellainen, joka saa nykyäänkin vastakaikua niissä, joiden katsomuksen mukaan moniarvoisuus on nykyisten ongelmien juurisyy. Ratkaisu on siinä, että yhteishyvää ja omaa hyvää tajuamaton saavuttaa onnellisuutensa siten, että valtio pakottaa hänet vapaaksi.

Ajankohtaisena esimerkkinä on hanke työmarkkinoiden ulkopuolella nykyisin olevien ulkopuolisuuden ja syrjäytyneisyyden lakkauttaminen edellyttämällä heiltä vastikkeellisuutta ja pakottamalla heidät näin työmarkkinoiden vapauteen. Jos sellaiset, joiden kyvyt ja taidot eivät vastaa työvoiman kysyjien eli ostajien asettamia normeja ja kriteerejä, halutaan saada työhön, jotta heidät saadaan sosiaaliturvan piiriin, niin julkisen vallan on tuhlattava julkisia menoja, jotta työmarkkinoiden odotuksiin sopeutumattomat saisivat teeskennellä työtätekevää.  Perussuomalaiset, kokoomus ja keskusta ovat ihastuneita tähän ”vapauteen pakottamisesta” ja toivovat sosiaalidemokraateiltakin samaa vapauskäsitystä.  Näin äärioikeistolaisuus eli fasismi etenee vähittäin.

Mikä on yksilön asema laitaoikeistolaisen käsityksen mukaan? Mitä eri suuntauksia on?

Yksilön vapaus on yhden hedelmällisen lähtökohdan mukaan ajateltavissa jonkun (tavallisesti luonnollisen [ei-juridisen]) henkilön vapaudeksi toiminnan rajoituksista tehdä (tai olla tai tulla) mitä/miksi tahtoo tai haluaa. Tällainen tekijän, esteettömyyden ja teon kolminaisuutena ei voida eritellä oppia vapauteen pakottamisesta. Tämä MacCallum jr. ehdotus antaa kaavan negatiiviselle vapaudelle, joka on kokonaan tai osaksi vapauden mahdollisuuskäsite.

Positiivisen vapauden analyysi edellyttää kaksinaisuussuhdetta toimijan ”epätäydellisen” ja ”täydellisen” minuuden välillä. Fasistinen ideaali-minuus on se, miksi yksilöiden on tultava ollakseen myös valtion hyväksi, ei valtion ulkopuolella eikä valtiota vastaan. Omaa parastaan ymmärtämätön yksilö vain hyötyy siitä, että hänet pakotetaan olemaan valtion hyväksi. Pakko kohdistuu todellista luonnettaan ymmärtämättömään yksilöön ja vapauttaa ”todellisen” minuuden, siis vapauden varsinaisen subjektin, siis ideaali-persoonan, joksi yksilön pitää tulla. Johdonmukaisuuden vuoksi ei liene järkevää sanoa yksilön vapaudeksi ideaali-persoonan vapautta, joka on itse asiassa valtion ideaali siitä, millainen kunnon fasisti on. Joka ei osaa vielä itse ohjautua valtion edun mukaan, ohjattakoon viranomaistoimin siksi, millainen hän kuuluu johtajan mielestä olla. Äärioikeistolaisuus on johtajaperiaatteen sisäistämistä, joka valioyksilöiden kohdalla merkitsee sitä, että pakko tulee tarpeettomaksi heidän mukautumisessaan valtiojohtajan tahtoon.

On syytä painottaa, että tällainen mussolinilainen anti-individualismi sisältää ajatuksen, että milloin ihmisiä pakotetaan johtajan ja valtion tahtoon, pakko on yhteensopivaa sen kanssa, että he ovat vapaita. Tämä johtopäätös ei ole tehtävissä kaikista positiivisen vapauden ideoista, ei esimerkiksi Hannah Arendtin uusaristoteelisesta ideasta, jonka mukaan vapaus käy yhteen politiikan kanssa pääasiassa toiminnassa koettuna vapautena. On vapautta, joka kuten Charles Taylor, on todennut, piilee ainakin osittain yhteisöelämän kontrollin muodoissa. Kyky niihin tekoihin, jossa yksilö on vapaa, on yhteisölähtöinen, joten vapaus ei ole yksinomaan esteiden puuttumista, vaikkakin tämä kuuluu ehtoihin, joiden edellytetään täyttyvän.

Edellä kuvailtua ”äärioikeistolaisuutta” ei pidä sekoittaa Hitlerin natsilaisuuteen, jossa natsipuoluetta ei sulautettu valtioon siten kuin Mussolini teki, vaan nostetaan valtion ja kansan yläpuolelle rotu tämän herruutta ylläpitävine organisaatioineen ja laitoksineen, joiden kulissina totaalinen valtio pelkästään toimii ja valtio riisuttuna todellisesta vallasta, joka säilyi natsilaisella liikkeellä. Myös Saksan kansan piirissä tuli valiorotu nostaa ylimmäksi. Tällainen totalitaarinen rasismi ei sisältynyt Benito Mussolinin totaalisen valtion ideaan. Natsismi on eri suuntaus kuin ”äärioikeistolaisuus”, koska natsit pyrkivät tuhomaan Sakan kansan ja valtion. Hannah Arendt esittää tällaisen analyysin mussolinilaisen ja hitleriläisen valtiomallin perustavasta erosta. Tämän mussolinilaiset ja hitleriläiset tajusivat toisistaan, ja natsit korostivat, etteivät he olleet fasisteja.

Onko "ääriokeistolaisuus" pelkästään autoritääristä asennoitumista?  Mikä on perussuomalaisten paikka?    

Edellä kuvattua autoritäärisen valtion oppia alettiin sanoa ”äärioikeistolaisuudeksi” toisen maailmansodan jälkeen, kun taas Benito Mussolini sanoi kyseistä anti-individualismia fasismiksi. Kun haluttiin karttaa viimeksi mainittua sanaa, tämä korvattiin sanalla äärioikeistolaisuus. Asialle vakiintui harhaanjohtava nimitys, sillä kysymyksessä ei ollut ainakaan oikeistolaisuus, vaan pyrkimys noista teennäisen oikeisto-vasemmisto- jaon yläpuolelle. Tuotantovälineiden saattaminen valtion hallintaan tai ainakin valvontaan on looginen seuraus totaalisen valtion opista, josta ”äärioikeistolaisuudessa” on kysymys. Jos oikeistolaisuutena ajatellaan aiempaa markkinahenkistä uusoikeistolaisuutta, jollaista kokoomuksen on uskottu tavoitelleen, niin kysymyksessä on hyvin erilainen oikeistolaisuus kuin se, mitä Benito Mussolini kannatti. Hitlerin mukaan rotu kaikkineen menee kansakunnan edelle. Hän ei siis ollut kansallismielinen: hänen kansallismielisyytensä oli vain teeskenneltyä ja kansallismielisten äänten tai suosion kalastelua eri vaiheissa.  

Jos perussuomalaiset ovat suomalaisten fasistien (1920 —1945) ajattelun perillisiä, niin ovatko he yhtä Mussolinin seuraajia kuin valtaosa itsenäisyytemme alkuaikojen fasisteista? Oula Silvennoisen kaksine kumppaneineen kirjoittama yleisesitys on hyödyllinen niille, joita kiinnostaa suomalaisen fasismin perinne. Perussuomalaiset eivät ole toistaiseksi avautuneet suhteessa itsenäisyyden suomalaiseen fasismin innoittamaan laitaoikeistoon, jonka perinteen ikonina on vaaleissa eduskunnasta tippunut sinisten ministeri Jussi Niinistö. Toivottavasti tulee tapahtumaan avautumisia asian tiimoilta.      

 

                     

 

]]>
16 http://timoandersson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274796-voittivatko-perussuomalaiset-vai-havisivatko-arvonsa#comments Eduskuntavaali 2019 Oikeistolaisuus Perussuomalaiset Fri, 19 Apr 2019 17:22:29 +0000 Timo Andersson http://timoandersson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274796-voittivatko-perussuomalaiset-vai-havisivatko-arvonsa
Se on täytetty http://piakuparinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274739-se-on-taytetty <p>Viime sunnuntai oli osaltani täynnä tunnekuohuja. Päivällä päässä pyöri, olinko tehnyt riittävästi saadakseni tärkeitä teemoja minulle ja edustamalleni viiteryhmälle, perussuomalaisille, viestittyä- saammeko riittävästi kannatusta. Kelpaanko? Kun ennakkoäänien tulos rävähti taululle, ei voinut tuntea muuta <a href="https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/perussuomalaiset-nappasi-hameesta-kolme-paikkaa-pia-kupariselle-yli-2000-aanta-258034">iloa ja helpotusta</a> -olimme saamassa hienon tuloksen ja tiesimme vaalivalvojaisissa jo tuolloin, että vähintään kakkospaikka on tulossa. Kiitos vielä kerran kaikille 2373:lle, jotka uskoivat minuun ja tuhansille muille, jotka tukensa meille antoivat. Äänenne on kuultu ja se ei mennyt hukkaan!</p><p>&nbsp;</p><p>Hallituspeli alkoi samantien, kun tulos oli selvillä. Vaikka estimme pahimman - vihervasemmiston keskenään sumpliman Suomelle ja sen kansalaisten hyvinvoinnille tuhoisan hallituksen - olivat demarit niukasti suurin puolue. Antti Rinne pääsee siis aloittamaan hallituksen muodostamista. Minkälainen hallitus lopulta saadaan, sen aika näyttää, mutta varmaa on, että yli puolen miljoonan perussuomalaisia äänestäneen mielipide tulee ottaa huomioon. Pahimpia kauhuskenaarioita syrjäseutujen ja vähäosaisten elämän kurjistamiseksi ei voida toteuttaa ympäristöhumpan ja maailman halauksen varjolla.</p><p>&nbsp;</p><p>Perussuomalaisia yritetään pelata ulos muilla kuin asiakysymyksillä. 83 prosenttia oli vastaan, puheenjohtaja on joskus kirjoittanut blogiin jotain ja arvopohja. Huomauttaisin, että 83 prosenttia tai enemmän vastusti myös kaikkien muiden puolueiden ohjelmia ja ajatuksia, jotain entistä hallituspuoluetta jopa 99%. Tyhjää puhetta, jolla halutaan sivuuttaa meitä äänestäneet ja loukata demokratiaa.</p><p>&nbsp;</p><p>Samalla kuin hallitusta muodostetaan, valmistaudutaan myös europarlamenttivaaleihin, jotka ovat reilun kuukauden päästä. Tänään julkaistiin ehdokaslistat. Perussuomalaisilla on paljon hyviä ehdokkaita, eikä meillä voi olla muuta tavoitetta kuin olla Suomen suurin puolue vaaleissa. Lähdemme ajamaan samoja teemoja Euroopan tasolla, eurooppalaisten etua, missä puolustetaan Euroopan ulkorajoja ja palautetaan yhteisen Euroopan alkuperäinen ajatus. Unioni on ensisijassa itsenäisten valtioiden liitto, pysäytetään federaatiokehitys ja pidetään huoli toimivista kauppasuhteista.</p><p>&nbsp;</p><p>Omista ehdokkaistamme valintani on Hämeen piirin, kotimaakuntamme, puheenjohtaja Mira Nieminen. Olen oppinut hänet tuntemaan taitavana ja osaavana ihmisenä, jolle etenkin turvallisuuteen liittyvät asiat ovat vahvasti esillä. Hänestä saamme hyvän edustajan puhumaan euroopanlaajuisesti kansallisten etujen puolesta, Suomen puolesta.</p><p>&nbsp;</p><p>Eduskuntavaalien tulosillan päätin maanantaiaamuna noin kolmen aikoihin lähettämällä viestin tärkeälle henkilölle, joka on vaikuttanut lähtööni politiikkaan. En edes muistanut, että pääsiäinen on lähellä ja mistä sanat kumpuavat, pohjoismaisesta kristillisen hyvinvointivaltion perusarvoista. Sanomastani huolimatta aion jatkaa minulle ja äänestäjilleni tärkeiden asioiden puolustamista, varsinkin kun tuen sanomalleni sain.</p><p>&nbsp;</p><p>Sanat viestissä olivat: Se on täytetty!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Viime sunnuntai oli osaltani täynnä tunnekuohuja. Päivällä päässä pyöri, olinko tehnyt riittävästi saadakseni tärkeitä teemoja minulle ja edustamalleni viiteryhmälle, perussuomalaisille, viestittyä- saammeko riittävästi kannatusta. Kelpaanko? Kun ennakkoäänien tulos rävähti taululle, ei voinut tuntea muuta iloa ja helpotusta -olimme saamassa hienon tuloksen ja tiesimme vaalivalvojaisissa jo tuolloin, että vähintään kakkospaikka on tulossa. Kiitos vielä kerran kaikille 2373:lle, jotka uskoivat minuun ja tuhansille muille, jotka tukensa meille antoivat. Äänenne on kuultu ja se ei mennyt hukkaan!

 

Hallituspeli alkoi samantien, kun tulos oli selvillä. Vaikka estimme pahimman - vihervasemmiston keskenään sumpliman Suomelle ja sen kansalaisten hyvinvoinnille tuhoisan hallituksen - olivat demarit niukasti suurin puolue. Antti Rinne pääsee siis aloittamaan hallituksen muodostamista. Minkälainen hallitus lopulta saadaan, sen aika näyttää, mutta varmaa on, että yli puolen miljoonan perussuomalaisia äänestäneen mielipide tulee ottaa huomioon. Pahimpia kauhuskenaarioita syrjäseutujen ja vähäosaisten elämän kurjistamiseksi ei voida toteuttaa ympäristöhumpan ja maailman halauksen varjolla.

 

Perussuomalaisia yritetään pelata ulos muilla kuin asiakysymyksillä. 83 prosenttia oli vastaan, puheenjohtaja on joskus kirjoittanut blogiin jotain ja arvopohja. Huomauttaisin, että 83 prosenttia tai enemmän vastusti myös kaikkien muiden puolueiden ohjelmia ja ajatuksia, jotain entistä hallituspuoluetta jopa 99%. Tyhjää puhetta, jolla halutaan sivuuttaa meitä äänestäneet ja loukata demokratiaa.

 

Samalla kuin hallitusta muodostetaan, valmistaudutaan myös europarlamenttivaaleihin, jotka ovat reilun kuukauden päästä. Tänään julkaistiin ehdokaslistat. Perussuomalaisilla on paljon hyviä ehdokkaita, eikä meillä voi olla muuta tavoitetta kuin olla Suomen suurin puolue vaaleissa. Lähdemme ajamaan samoja teemoja Euroopan tasolla, eurooppalaisten etua, missä puolustetaan Euroopan ulkorajoja ja palautetaan yhteisen Euroopan alkuperäinen ajatus. Unioni on ensisijassa itsenäisten valtioiden liitto, pysäytetään federaatiokehitys ja pidetään huoli toimivista kauppasuhteista.

 

Omista ehdokkaistamme valintani on Hämeen piirin, kotimaakuntamme, puheenjohtaja Mira Nieminen. Olen oppinut hänet tuntemaan taitavana ja osaavana ihmisenä, jolle etenkin turvallisuuteen liittyvät asiat ovat vahvasti esillä. Hänestä saamme hyvän edustajan puhumaan euroopanlaajuisesti kansallisten etujen puolesta, Suomen puolesta.

 

Eduskuntavaalien tulosillan päätin maanantaiaamuna noin kolmen aikoihin lähettämällä viestin tärkeälle henkilölle, joka on vaikuttanut lähtööni politiikkaan. En edes muistanut, että pääsiäinen on lähellä ja mistä sanat kumpuavat, pohjoismaisesta kristillisen hyvinvointivaltion perusarvoista. Sanomastani huolimatta aion jatkaa minulle ja äänestäjilleni tärkeiden asioiden puolustamista, varsinkin kun tuen sanomalleni sain.

 

Sanat viestissä olivat: Se on täytetty!

 

]]>
1 http://piakuparinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274739-se-on-taytetty#comments 2019 eduskuntavaalit Europarlamentti Perussuomalaiset Thu, 18 Apr 2019 19:13:16 +0000 Pia Kuparinen http://piakuparinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274739-se-on-taytetty
Ein Volk, ein Sultanat, ein Sultan! http://timopeltonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274655-ein-volk-ein-sultanat-ein-sultan <p>Kauko-idän kansojen suussa kuluu monia sattuvia sanontoja:</p><p>&rdquo;Lempeä ja vaatimaton kuin Brunein sulttaani&rdquo;; &rdquo;vain Jumala voi olla oikeudenmukaisempi kuin Brunein sulttaani&rdquo;; &rdquo;onnekas se ihminen, joka tuomitaan Brunein sulttaanin oikeudessa&rdquo;; &rdquo;ei ole niin vaikeaa ongelmaa, ettei Brunein sulttaanin viisaus sitä ratkaisisi&rdquo;; &rdquo;on lottovoitto syntyä Brunein sulttaanin alamaiseksi&rdquo;; &rdquo;totisesti Brunein sulttaanikunta on maailman onnellisin maa eikä joku saatanan Suomi&rdquo; ja niin edelleen.</p><p>Tässä yhteydessä mainittakoon puheena olevan valtion saksalaisvähemmistö, joka aina sulttaanin syntymäpäivänä (15. heinäkuuta) osoittaa kunnioitustaan johtajalleen huutamalla tämän palatsin edustalla: &rdquo;Ein Volk, ein Sultanat, ein Sultan!&rdquo;</p><p>Viime aikoina Brunei on päässyt otsikoihin siksi, että maassa aiotaan lopultakin soveltaa lakia meilläkin yhä useammin tikun nokkaan nostetun &rdquo;kansan oikeustajun&rdquo; mukaan. Brunein terve kansa tahtoo, että varkaalta katkaistaan käsi ja homoseksuaali kuopataan rikoksentekovälineineen soraan niin että vain pää jää näkyviin, minkä jälkeen kaaliin heitetään muutama kivi oikeustajuisen kansan toimesta käsin.</p><p>Erinomaisen tehokasta ja humaaniakin, sillä varashan voi oppia olemaan varastamatta (etenkin yksikätisenä), joten hänen teloittamisensa olisi barbaarista. Homo taas on homppeli koko ikänsä (ehkä tietyin varauksin), jota Bruneissa siis lyhennetään loppupäästään voimakkaasti.</p><p>Suomen tapaan Bruneillakin on mahtavan voimakas ja arvaamaton naapuri, nimittäin Malesia. Bruneilaisten murtumaton maanpuolustustahto on kuitenkin realiteetti, joka valloitusintoisten malesialaisten on otettava huomioon. Pienen sulttaanikunnan haltuunoton hinta olisi todennäköisesti liian kova, ja vaarana olisi myös juuttuminen vuosia kestävään sissisotaan, joka kävisi kalliiksi Malesian taloudelle ja tuhoaisi sen kansainvälisen maineen.</p><p>Sokerina pohjalla: Juurista tulleen tiedon mukaan Brunei kuuluu olevan kiinnostunut uudesta suomalaisesta hyppypanoksesta, joka sulttaani aikoo hankkia alkuun parisataa tuhatta kappaletta. Tuon investoinnin jälkeen Malesian lienee lopullisesti luovuttava pienen naapurinsa miehityshaaveista.</p><p>Palatakseni miellyttävältä kaukomatkaltani tänne kotimaahan, huomautan että tuo armeijalle kehitetty instrumentti ei ehkä ole ainoa täkäläinen hyppypanoksentapainen. Perussuomalaisten äänestäjissä nimittäin lienee hyvä joukko tuimailmeisiä ei-Beatles-tukkaisia miehiä, jotka ovat laskeneet 17,5 prosentin kannatuksen tarkoittavan kansan selvän enemmistön olevan syvällä sydämessään terveen kansallismielistä.&nbsp;</p><p>Ja tokihan tuohon voi huoleti laskea päälle ainakin Suomen Kansa Ensin -massapuolueen 0,1 prosenttia sekä Junes Lokan saamat sadat vihaiset äänet.</p><p>Jossain vaiheessa ja ennen pitkää, Mestarin luvalla tai sitä ilman, kansan oikeustaju alkaa meilläkin vähintään liikkua ja äännellä niin että se varmasti huomataan. Koskaan sotien jälkeen se ei olekaan saanut ilmatilastamme haltuunsa niin reipasta vappupallollista kuin nyt. Eikä se pallo välttämättä näytä saati kuulosta hyväntahtoiselta Hessulta.</p><p>Pakko keventää käsittämättömän surkealla vitsillä, joka voisi olla totta &ndash; ja ehkä onkin.</p><p>&ndash; Täällä lehessähän kummia lukkee. Ajan suunnan ovat vyysikot jollain kvanttitietokonneella kääntäneet!</p><p>&ndash; Mitäs tuo nyt on. Vaari käänsi sen lehtikopilta jo seittemänkymmentä vuotta takaperin.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kauko-idän kansojen suussa kuluu monia sattuvia sanontoja:

”Lempeä ja vaatimaton kuin Brunein sulttaani”; ”vain Jumala voi olla oikeudenmukaisempi kuin Brunein sulttaani”; ”onnekas se ihminen, joka tuomitaan Brunein sulttaanin oikeudessa”; ”ei ole niin vaikeaa ongelmaa, ettei Brunein sulttaanin viisaus sitä ratkaisisi”; ”on lottovoitto syntyä Brunein sulttaanin alamaiseksi”; ”totisesti Brunein sulttaanikunta on maailman onnellisin maa eikä joku saatanan Suomi” ja niin edelleen.

Tässä yhteydessä mainittakoon puheena olevan valtion saksalaisvähemmistö, joka aina sulttaanin syntymäpäivänä (15. heinäkuuta) osoittaa kunnioitustaan johtajalleen huutamalla tämän palatsin edustalla: ”Ein Volk, ein Sultanat, ein Sultan!”

Viime aikoina Brunei on päässyt otsikoihin siksi, että maassa aiotaan lopultakin soveltaa lakia meilläkin yhä useammin tikun nokkaan nostetun ”kansan oikeustajun” mukaan. Brunein terve kansa tahtoo, että varkaalta katkaistaan käsi ja homoseksuaali kuopataan rikoksentekovälineineen soraan niin että vain pää jää näkyviin, minkä jälkeen kaaliin heitetään muutama kivi oikeustajuisen kansan toimesta käsin.

Erinomaisen tehokasta ja humaaniakin, sillä varashan voi oppia olemaan varastamatta (etenkin yksikätisenä), joten hänen teloittamisensa olisi barbaarista. Homo taas on homppeli koko ikänsä (ehkä tietyin varauksin), jota Bruneissa siis lyhennetään loppupäästään voimakkaasti.

Suomen tapaan Bruneillakin on mahtavan voimakas ja arvaamaton naapuri, nimittäin Malesia. Bruneilaisten murtumaton maanpuolustustahto on kuitenkin realiteetti, joka valloitusintoisten malesialaisten on otettava huomioon. Pienen sulttaanikunnan haltuunoton hinta olisi todennäköisesti liian kova, ja vaarana olisi myös juuttuminen vuosia kestävään sissisotaan, joka kävisi kalliiksi Malesian taloudelle ja tuhoaisi sen kansainvälisen maineen.

Sokerina pohjalla: Juurista tulleen tiedon mukaan Brunei kuuluu olevan kiinnostunut uudesta suomalaisesta hyppypanoksesta, joka sulttaani aikoo hankkia alkuun parisataa tuhatta kappaletta. Tuon investoinnin jälkeen Malesian lienee lopullisesti luovuttava pienen naapurinsa miehityshaaveista.

Palatakseni miellyttävältä kaukomatkaltani tänne kotimaahan, huomautan että tuo armeijalle kehitetty instrumentti ei ehkä ole ainoa täkäläinen hyppypanoksentapainen. Perussuomalaisten äänestäjissä nimittäin lienee hyvä joukko tuimailmeisiä ei-Beatles-tukkaisia miehiä, jotka ovat laskeneet 17,5 prosentin kannatuksen tarkoittavan kansan selvän enemmistön olevan syvällä sydämessään terveen kansallismielistä. 

Ja tokihan tuohon voi huoleti laskea päälle ainakin Suomen Kansa Ensin -massapuolueen 0,1 prosenttia sekä Junes Lokan saamat sadat vihaiset äänet.

Jossain vaiheessa ja ennen pitkää, Mestarin luvalla tai sitä ilman, kansan oikeustaju alkaa meilläkin vähintään liikkua ja äännellä niin että se varmasti huomataan. Koskaan sotien jälkeen se ei olekaan saanut ilmatilastamme haltuunsa niin reipasta vappupallollista kuin nyt. Eikä se pallo välttämättä näytä saati kuulosta hyväntahtoiselta Hessulta.

Pakko keventää käsittämättömän surkealla vitsillä, joka voisi olla totta – ja ehkä onkin.

– Täällä lehessähän kummia lukkee. Ajan suunnan ovat vyysikot jollain kvanttitietokonneella kääntäneet!

– Mitäs tuo nyt on. Vaari käänsi sen lehtikopilta jo seittemänkymmentä vuotta takaperin.

]]>
1 http://timopeltonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274655-ein-volk-ein-sultanat-ein-sultan#comments Brunei Kansan oikeustaju Perussuomalaiset Wed, 17 Apr 2019 14:39:23 +0000 Timo Peltonen http://timopeltonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274655-ein-volk-ein-sultanat-ein-sultan
1782 kertaa kiitos! http://outimara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274592-1782-kertaa-kiitos Ne on sitten ensimmäiset eduskuntavaalit käyty. Enpä olisi uskonut tätä neljä vuotta sitten, kun perussuomalaisten jäsenhakemuksen allekirjoitin. Ihmisten aito kiinnostus, tuki ja tsemppi on ollut se, mikä pistää immeisen toimimaan ja jaksamaan. Siitä kiitos ihan kaikille mukana kulkeneille. Olemalla oma itsensä, tuomalla asiallisesti asioita esille perusteluineen, on se linja, minkä olen valinnut. Näin olen toiminut aina ja näin teen jatkossakin. Kun ryhdytään toimeen, vedetään loppuun asti. Täysillä. Huikee matka, joka on vasta alkanut. Näin aattelen. Ekoissa kunnallisvaaleissa 2017 ei ollut mitään vertailukohtaa, mikä tulos voisi olla. Samoin nytkin. Tulos 1782 ääntä. Ihan huikeeta. Jokainen voi antaa yhden äänen ja mie sain luottamuksen näiltä minuu äänestäneiltä. Ei voi olla kuin nöyrä ja kiitollinen. Perussuomalaiset teki sen, mihin kukaan ei uskonut. Nyt huilitaan ja jatketaan saaduissa luottamustoimissa. Matka jatkuu politiikan poluilla. Ylpeästi, omana itsenä. Tästä on hyvä jatkaa!<div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> 0 http://outimara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274592-1782-kertaa-kiitos#comments 2019 eduskuntavaalit Perussuomalaiset Tue, 16 Apr 2019 19:10:30 +0000 Outi Mara http://outimara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274592-1782-kertaa-kiitos Komea voitto, vaikka turpaan tuli http://enkeliporsas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274571-komea-voitto-vaikka-turpaan-tuli <p>Pöly on laskeutunut ja vaalit ovat takana. Puolue sai komea voiton, joka maistuu todella makealta. Oli hyvin lähellä, että olisimme nousseet ykköseksi.&nbsp;</p><p>Hallitusneuvottelut ovat poikkeuksellisen jännittävät, saa nähdä, miten puolueen käy.</p><p>Kokoomus yllätti minut täysin menestymällä noin hyvin, Sipilän Keskustapuolue kantoi koko vastuun hallituksen epäonnistumisista. Kokoomus pääsi vastuusta kuin koira veräjästä, syy on yksinkertainen, puolueen perusäänestäjät eivät livenneet.&nbsp;</p><p>Erityisen hyvältä tuntui, kun Siniset ei saanut paikan paikkaa, vaikka Uudellamaalla Jussi Niinistö saikin sen verran ääniä, että vei meiltä sen seitsemännen paikan. Sinisten häipyminen eduskunnasta oli oikeudenmukaisuuden osoitus äänestäjiltä, petturuuden hinta tuli selväksi.</p><p>Perussuomalaisten menestyksen kärjet olivat maahanmuutto ja ilmastomuutoksen liiallinen hössötys. Menestyksen kruunu oli puheenjohtaja Jussi Halla-ahon loistavat esiintymiset erilaisissa paneeleissa tai väittelyissä. Jussin sivistynyt ja rauhallinen charmi puri äänestäjiin.</p><p>Oma menestymiseni 1505:lla äänellä oli heikko, vaikka vaalihommia paiskittiin aivan urkuna. Odotin paljon enemmän, mutta nyt kärkiteemani koulutus ei noussut missään vaiheessa keskustelun keskiöön. Omalla panoksellani autoin Uudellamaalla puoluettani vaalivoittoon.</p><p>Vaalikamppailut ovat kuin sököä, löin pöytään 18 000 euroa ja hävisin. Tein hyvän mainonnan sekä lehdissä että netissä, mutta nyt ei purrut. Sain hyvät äänet Länsi-Vantaalta, tyydyttävästi muualta Vantaalta, mutta Uudellamaalla olin heikko. Erityisen heikko olin isieni mailla Espoossa, josta sain vain rapiat 150 ääntä, vaikka esim. mainonta Länsiväylässä oli tiheää.</p><p>Vantaalta ja Espoosta pääsi kummastakin läpi vain yksi oma ehdokas, Mika Niikko ja Arja Juvonen, jotka uusivat paikkansa. Muut neljä kansanedustajaa tulivat Uudeltamaalta, jonka pikkukunnat onnistuivat keskittämään äänet hienosti.</p><p>Onnittelen kovasti puoluetta sekä kaikkia läpimenijöitä ja tekijöitä upeasta menestyksestä. Erityisen kiitollinen olen omista tukijoistani ja äänestäjistäni. Myyrmäen vaalimökin keskusteluissa Perussuomalaisia kohdeltiin todelliseen myötäkarvaan, vastaanotto oli erittäin positiivista.</p><p>Seuraavissa eduskuntavaaleissa ikää alkaa olla liikaa, olen silloin 67-vuotias, joten keskityn kuntapolitiikkaan, jossa Vantaalla kyllä tekemistä riittää. Kuntavaalit ovat jo parin vuoden päästä, joten ainakin Vantaan Perussuomalaisten tähtäin on jo niissä.</p><p><a href="https://kaiarilundell.blogspot.com/2019/04/komea-voitto-vaikka-turpaan-tuli.html">https://kaiarilundell.blogspot.com/2019/04/komea-voitto-vaikka-turpaan-tuli.html</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Pöly on laskeutunut ja vaalit ovat takana. Puolue sai komea voiton, joka maistuu todella makealta. Oli hyvin lähellä, että olisimme nousseet ykköseksi. 

Hallitusneuvottelut ovat poikkeuksellisen jännittävät, saa nähdä, miten puolueen käy.

Kokoomus yllätti minut täysin menestymällä noin hyvin, Sipilän Keskustapuolue kantoi koko vastuun hallituksen epäonnistumisista. Kokoomus pääsi vastuusta kuin koira veräjästä, syy on yksinkertainen, puolueen perusäänestäjät eivät livenneet. 

Erityisen hyvältä tuntui, kun Siniset ei saanut paikan paikkaa, vaikka Uudellamaalla Jussi Niinistö saikin sen verran ääniä, että vei meiltä sen seitsemännen paikan. Sinisten häipyminen eduskunnasta oli oikeudenmukaisuuden osoitus äänestäjiltä, petturuuden hinta tuli selväksi.

Perussuomalaisten menestyksen kärjet olivat maahanmuutto ja ilmastomuutoksen liiallinen hössötys. Menestyksen kruunu oli puheenjohtaja Jussi Halla-ahon loistavat esiintymiset erilaisissa paneeleissa tai väittelyissä. Jussin sivistynyt ja rauhallinen charmi puri äänestäjiin.

Oma menestymiseni 1505:lla äänellä oli heikko, vaikka vaalihommia paiskittiin aivan urkuna. Odotin paljon enemmän, mutta nyt kärkiteemani koulutus ei noussut missään vaiheessa keskustelun keskiöön. Omalla panoksellani autoin Uudellamaalla puoluettani vaalivoittoon.

Vaalikamppailut ovat kuin sököä, löin pöytään 18 000 euroa ja hävisin. Tein hyvän mainonnan sekä lehdissä että netissä, mutta nyt ei purrut. Sain hyvät äänet Länsi-Vantaalta, tyydyttävästi muualta Vantaalta, mutta Uudellamaalla olin heikko. Erityisen heikko olin isieni mailla Espoossa, josta sain vain rapiat 150 ääntä, vaikka esim. mainonta Länsiväylässä oli tiheää.

Vantaalta ja Espoosta pääsi kummastakin läpi vain yksi oma ehdokas, Mika Niikko ja Arja Juvonen, jotka uusivat paikkansa. Muut neljä kansanedustajaa tulivat Uudeltamaalta, jonka pikkukunnat onnistuivat keskittämään äänet hienosti.

Onnittelen kovasti puoluetta sekä kaikkia läpimenijöitä ja tekijöitä upeasta menestyksestä. Erityisen kiitollinen olen omista tukijoistani ja äänestäjistäni. Myyrmäen vaalimökin keskusteluissa Perussuomalaisia kohdeltiin todelliseen myötäkarvaan, vastaanotto oli erittäin positiivista.

Seuraavissa eduskuntavaaleissa ikää alkaa olla liikaa, olen silloin 67-vuotias, joten keskityn kuntapolitiikkaan, jossa Vantaalla kyllä tekemistä riittää. Kuntavaalit ovat jo parin vuoden päästä, joten ainakin Vantaan Perussuomalaisten tähtäin on jo niissä.

https://kaiarilundell.blogspot.com/2019/04/komea-voitto-vaikka-turpaan-tuli.html

]]>
11 http://enkeliporsas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274571-komea-voitto-vaikka-turpaan-tuli#comments Eduskuntavaalit 2019 Kai-Ari Lundell Perussuomalaiset Tue, 16 Apr 2019 12:41:12 +0000 Kai-Ari Lundell http://enkeliporsas.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274571-komea-voitto-vaikka-turpaan-tuli
Vaalianalyysi: uusliberalismin ja oikeistopopulismin paritanssi http://toukoniinimki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274567-vaalianalyysi-uusliberalismin-ja-oikeistopopulismin-paritanssi <p>Eduskuntavaalit 2019 olivat perinteisen poliittisen nelikentän jaolla vasemmalle kallellaan olevien puolueiden niukka voitto. Niin sanottujen häviäjien osalta huomion arvoista on, keskustan romahduksen lisäksi, perusuomalaisten ja kokoomuksen verrattain pienimuotoinen &rdquo;takkiin ottaminen&rdquo;. Miksi näin tapahtui? Kokoomus kun istui äsken kokonaisen vaalikauden tehden politiikkaa hyvin epäsuositussa hallituskokoonpanossa. Perussuomalaiset sentään lähtivät kesken kauden oppositioon keräämään kannatusta muun muassa pönkittämällä omaa imagoaan viestimällä &rdquo;eliitin ja tavallisen kansan välisestä kuilusta&rdquo; ja maahanmuuttoa sekä rodullistettuja ihmisiä vahvasti stigmatisoimalla.</p><p>&nbsp;</p><p>12.4. julkaistiin mielenkiintoista äänestyskäyttäytymiseen liittyvää <a href="https://yle.fi/uutiset/3-10731764">tutkimusaineistoa</a>, joka osaltaan selittää kokoomuksen vahvaa ja jatkuvaa kiinnittymistä suurten puolueiden joukkoon. Hyväosaiset ihmiset äänestävät muita keskimääräistä aktiivisemmin, yrittäjyys periytyy sukupolvelta toiselle ja kokoomus on onnistunut luomaan imagon &rdquo;voittavasta sekä menestyvästä puolueesta&rdquo;, jolla on tutkitusti vaikutusta äänestyskäyttäytymiseen, sillä ihmiset haluavat laumaeläjinä usein kannattaa sellaista ilmiötä, joka on yleisesti hyväksytty sekä suosittu (ns. social proof ja bandwagon effect -teoriat). Kokoomuksen sosiaalinen imago istuu tiukasti paikoillaan, vaikka puolueen viimeisin eduskuntavaalivoitto on vuodelta 2007, josta alkoi <a href="https://www.stat.fi/til/evaa/2019/evaa_2019_2019-04-16_tie_001_fi.html">kannatuksen lasku</a> (vrt. 22,2 % vuoden 2007 vaaleissa -&gt; 17,0 % vuoden 2019 vaaleissa).</p><p>&nbsp;</p><p>Kokoomus on verrattain onnistuneen imagonsa kautta vakiinnuttanut itselleen yhteiskunnallisen aseman, jonka kautta se pystyy tekemään arvojensa mukaista politiikkaa, joka sisältää talousliberalistisen ajattelun, eli esimerkiksi tiukan talouspolitiikan mantran toistamisen. Talousoikeisto haluaa kuitenkin nimenomaan yleisesti hyväksytyn asemansa turvin häivyttää kaiken arvokeskustelun talouspoliittisesta linjastaan ja koettaa aina tilaisuuden tullen <a href="https://yle.fi/uutiset/3-7092476">irrottaa talouden ja politiikan toisistaan</a>, jotta se voisi näyttäytyä mahdollisimman &rdquo;neutraalina ja rationaalisena vastuunkantajana&rdquo;, joka tämän vuoden eduskuntavaaleissa näyttäytyi esimerkiksi &rdquo;realismi&rdquo;-retoriikkana. Google-hakusanayhdistelmällä &rdquo;kokoomus realismi&rdquo; voi havaita puolueen ja sen yksittäisten edustajien systemaattisen &rdquo;realismi&rdquo;-sanan käytön, jonka turvin kokoomus voi toteuttaa sekä oikeistolaista talous- että enenevissä määrin myös oikeistopopulistista maahanmuutto- sekä pakolaispolitiikkaa.</p><p>&nbsp;</p><p>Entä perussuomalaisten poliittinen asema pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna? Vuoden 2011 eduskuntavaalien rakettimaisen nousun jälkeen puolueen kannatus on kokoomuksen tavoin ollut laskussa (vrt. 19,1 % vuoden 2011 vaaleissa -&gt; 17,5 % vuoden 2019 vaaleissa). Perussuomalaiset on kokoomusta paljon epävakaampi sekä vähemmän &rdquo;salonkikelpoinen&rdquo; puolue, mikä on näyttäytynyt moninaisena kuohuntana vuosien varrella. Ratkaiseva poliittinen ero aikaisempaan tapahtui Timo Soinin syrjään siirtymisen ja puoleen hajoamisen myötä, jolloin perussuomalaisten johtoon nousi aiempaa radikaalimpaa politiikkaa ajavia tahoja.</p><p>&nbsp;</p><p>Viittaan tämän kirjoituksen otsikossa aatesuuntausten paritanssiin, jota käsittelen seuraavaksi. Perussuomalaiset ja oikeistopopulismi laajemmin ymmärrettynä ovat olemassa olevia ilmiöitä yhdestä syystä johtuen: eriarvoistumisesta ja siitä seuraavasta ihmisten pahoinvoinnista. Oikeistopopulismi, eli muun muassa äärinationalismi ja ihmisvihamielinen lietsonta toimivat vain sellaisessa yhteiskuntatilassa, jossa tapahtuu eriytymistä ihmisryhmien välillä &ndash; yhteiskunnassa, jossa ihmiset ovat joutuneet syrjään ja jossa he oikeutetustikin tuntevat epävakautta sekä epäoikeudenmukaisuutta. Tämä epävakaus liittyy laajemmassa mittakaavassa muun muassa globalisaation luomaan kansainväliseen kilpailuun ja maiden sekä niiden sisäisten väestöryhmien polarisoitumiseen. Taloussuhdannelaskut ovat lähes poikkeuksetta omiaan pumppaamaan bensaa oikeistopopulismin aatemaailmalle.</p><p>&nbsp;</p><p>Perussuomalaisten <a href="https://yle.fi/uutiset/3-6476989">kannattajista valtaosa on miehiä</a>, jolloin puolue hyötyy suoraan yhteiskunnan sukupuolisegregaatiosta, eli <a href="https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/hyvinvointi/hyvinvointi-ja-terveyserot/syrjaytyminen">miesten syrjäytymiskehityksestä</a>. Puolueella ei siis käytännössä ole intressejä parantaa lähes minkään ihmisryhmän asemaa, sillä se olisi kuin heidän oman kannatuspohjansa murentamista. Mitä hyvinvoivempia kansalaiset olisivat, sitä vähemmän heillä olisi tarvetta kääntyä rasismin, fasismin ja natsismin eri muotojen puoleen, jotka tarjoavat mustavalkoisia ratkaisuja vihollismielikuvia luomalla sekä niitä ylläpitämällä.</p><p>&nbsp;</p><p>Uusliberalistisen talousoikeiston edustama talouskuripolitiikka, eli ihmisten välistä eriarvoistumista lisäävät systemaattiset linjaukset ovat omiaan edistämään hyväosaisten ihmisten hyvinvointia muiden kustannuksella, jolla on kausaalinen yhteys oikeistopopulismin tavoitteeseen elää eriytyvän kansan kokemasta epäoikeudenmukaisuuden tunteesta, eri tason vastakkainasetteluista. Tämän vuoksi ei ole sattumaa, että perussuomalaiset ja kokoomuksen erottaa tulevalla vaalikaudella vain yksi <a href="https://vaalit.yle.fi/ev2019/fi">edustajapaikka</a>, eikä ole sattumaa, että Petteri Orpo ilmoitti 14.4. puolueensa olevan <a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/277564-petteri-orpo-kokoomus-voi-lahtea-myos-jussi-halla-ahon-vetamiin">neuvotteluvalmiudessa perussuomalaisten suuntaan</a>.</p><p>&nbsp;</p><p>Kokoomus ja perussuomalaiset ovat yhä vahvemmin vakiintunut pari puoluepolitiikan lavatansseissa, eikä niillä välttämättä ole enää yhtä vahvaa halua tai tarvetta hakea uusia tanssikumppaneita tämän hetken poliittisessa ilmastossa, sillä nämä kaksi puoluetta ovat lähentyneet toisiaan lukuisilla tanssiaskeleilla ja niiden koreografiat peilaavat toisiaan jo monella valssirintamalla.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Eduskuntavaalit 2019 olivat perinteisen poliittisen nelikentän jaolla vasemmalle kallellaan olevien puolueiden niukka voitto. Niin sanottujen häviäjien osalta huomion arvoista on, keskustan romahduksen lisäksi, perusuomalaisten ja kokoomuksen verrattain pienimuotoinen ”takkiin ottaminen”. Miksi näin tapahtui? Kokoomus kun istui äsken kokonaisen vaalikauden tehden politiikkaa hyvin epäsuositussa hallituskokoonpanossa. Perussuomalaiset sentään lähtivät kesken kauden oppositioon keräämään kannatusta muun muassa pönkittämällä omaa imagoaan viestimällä ”eliitin ja tavallisen kansan välisestä kuilusta” ja maahanmuuttoa sekä rodullistettuja ihmisiä vahvasti stigmatisoimalla.

 

12.4. julkaistiin mielenkiintoista äänestyskäyttäytymiseen liittyvää tutkimusaineistoa, joka osaltaan selittää kokoomuksen vahvaa ja jatkuvaa kiinnittymistä suurten puolueiden joukkoon. Hyväosaiset ihmiset äänestävät muita keskimääräistä aktiivisemmin, yrittäjyys periytyy sukupolvelta toiselle ja kokoomus on onnistunut luomaan imagon ”voittavasta sekä menestyvästä puolueesta”, jolla on tutkitusti vaikutusta äänestyskäyttäytymiseen, sillä ihmiset haluavat laumaeläjinä usein kannattaa sellaista ilmiötä, joka on yleisesti hyväksytty sekä suosittu (ns. social proof ja bandwagon effect -teoriat). Kokoomuksen sosiaalinen imago istuu tiukasti paikoillaan, vaikka puolueen viimeisin eduskuntavaalivoitto on vuodelta 2007, josta alkoi kannatuksen lasku (vrt. 22,2 % vuoden 2007 vaaleissa -> 17,0 % vuoden 2019 vaaleissa).

 

Kokoomus on verrattain onnistuneen imagonsa kautta vakiinnuttanut itselleen yhteiskunnallisen aseman, jonka kautta se pystyy tekemään arvojensa mukaista politiikkaa, joka sisältää talousliberalistisen ajattelun, eli esimerkiksi tiukan talouspolitiikan mantran toistamisen. Talousoikeisto haluaa kuitenkin nimenomaan yleisesti hyväksytyn asemansa turvin häivyttää kaiken arvokeskustelun talouspoliittisesta linjastaan ja koettaa aina tilaisuuden tullen irrottaa talouden ja politiikan toisistaan, jotta se voisi näyttäytyä mahdollisimman ”neutraalina ja rationaalisena vastuunkantajana”, joka tämän vuoden eduskuntavaaleissa näyttäytyi esimerkiksi ”realismi”-retoriikkana. Google-hakusanayhdistelmällä ”kokoomus realismi” voi havaita puolueen ja sen yksittäisten edustajien systemaattisen ”realismi”-sanan käytön, jonka turvin kokoomus voi toteuttaa sekä oikeistolaista talous- että enenevissä määrin myös oikeistopopulistista maahanmuutto- sekä pakolaispolitiikkaa.

 

Entä perussuomalaisten poliittinen asema pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna? Vuoden 2011 eduskuntavaalien rakettimaisen nousun jälkeen puolueen kannatus on kokoomuksen tavoin ollut laskussa (vrt. 19,1 % vuoden 2011 vaaleissa -> 17,5 % vuoden 2019 vaaleissa). Perussuomalaiset on kokoomusta paljon epävakaampi sekä vähemmän ”salonkikelpoinen” puolue, mikä on näyttäytynyt moninaisena kuohuntana vuosien varrella. Ratkaiseva poliittinen ero aikaisempaan tapahtui Timo Soinin syrjään siirtymisen ja puoleen hajoamisen myötä, jolloin perussuomalaisten johtoon nousi aiempaa radikaalimpaa politiikkaa ajavia tahoja.

 

Viittaan tämän kirjoituksen otsikossa aatesuuntausten paritanssiin, jota käsittelen seuraavaksi. Perussuomalaiset ja oikeistopopulismi laajemmin ymmärrettynä ovat olemassa olevia ilmiöitä yhdestä syystä johtuen: eriarvoistumisesta ja siitä seuraavasta ihmisten pahoinvoinnista. Oikeistopopulismi, eli muun muassa äärinationalismi ja ihmisvihamielinen lietsonta toimivat vain sellaisessa yhteiskuntatilassa, jossa tapahtuu eriytymistä ihmisryhmien välillä – yhteiskunnassa, jossa ihmiset ovat joutuneet syrjään ja jossa he oikeutetustikin tuntevat epävakautta sekä epäoikeudenmukaisuutta. Tämä epävakaus liittyy laajemmassa mittakaavassa muun muassa globalisaation luomaan kansainväliseen kilpailuun ja maiden sekä niiden sisäisten väestöryhmien polarisoitumiseen. Taloussuhdannelaskut ovat lähes poikkeuksetta omiaan pumppaamaan bensaa oikeistopopulismin aatemaailmalle.

 

Perussuomalaisten kannattajista valtaosa on miehiä, jolloin puolue hyötyy suoraan yhteiskunnan sukupuolisegregaatiosta, eli miesten syrjäytymiskehityksestä. Puolueella ei siis käytännössä ole intressejä parantaa lähes minkään ihmisryhmän asemaa, sillä se olisi kuin heidän oman kannatuspohjansa murentamista. Mitä hyvinvoivempia kansalaiset olisivat, sitä vähemmän heillä olisi tarvetta kääntyä rasismin, fasismin ja natsismin eri muotojen puoleen, jotka tarjoavat mustavalkoisia ratkaisuja vihollismielikuvia luomalla sekä niitä ylläpitämällä.

 

Uusliberalistisen talousoikeiston edustama talouskuripolitiikka, eli ihmisten välistä eriarvoistumista lisäävät systemaattiset linjaukset ovat omiaan edistämään hyväosaisten ihmisten hyvinvointia muiden kustannuksella, jolla on kausaalinen yhteys oikeistopopulismin tavoitteeseen elää eriytyvän kansan kokemasta epäoikeudenmukaisuuden tunteesta, eri tason vastakkainasetteluista. Tämän vuoksi ei ole sattumaa, että perussuomalaiset ja kokoomuksen erottaa tulevalla vaalikaudella vain yksi edustajapaikka, eikä ole sattumaa, että Petteri Orpo ilmoitti 14.4. puolueensa olevan neuvotteluvalmiudessa perussuomalaisten suuntaan.

 

Kokoomus ja perussuomalaiset ovat yhä vahvemmin vakiintunut pari puoluepolitiikan lavatansseissa, eikä niillä välttämättä ole enää yhtä vahvaa halua tai tarvetta hakea uusia tanssikumppaneita tämän hetken poliittisessa ilmastossa, sillä nämä kaksi puoluetta ovat lähentyneet toisiaan lukuisilla tanssiaskeleilla ja niiden koreografiat peilaavat toisiaan jo monella valssirintamalla.

]]>
4 http://toukoniinimki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274567-vaalianalyysi-uusliberalismin-ja-oikeistopopulismin-paritanssi#comments 2019 eduskuntavaalit Eduskuntavaalit 2019 Kokoomus Perussuomalaiset Politiikka Tue, 16 Apr 2019 11:38:46 +0000 Touko Niinimäki http://toukoniinimki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274567-vaalianalyysi-uusliberalismin-ja-oikeistopopulismin-paritanssi
Vaalianalyysiä - Perussuomalaisten nousu ja tuleva hallitus http://mikkokangasoja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274532-vaalianalyysia-perussuomalaisten-nousu-ja-tuleva-hallitus <p>Perussuomalaiset saivat Varsinais-Suomessa suurimman kannatuksen. Lukuisissa vaalipiireissä puolue oli kakkonen. Valtakunnan selvä äänikuningas on puolueen puheenjohtaja. Edustajapaikkoja on kertynyt yllättävän vakaasti kolmissa vaaleissa 38 tai 39.</p><p>&nbsp;</p><p>Vaaleissa oli paljon draamaa. Eduskunnasta katosi keskisuuri ministeripuolue kokonaan ja Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kaappasi heidän paikkansa. Keskusta romahti tyrmäävästi toisen kerran tällä vuosikymmenellä. Voi kysyä, moneenko romahdukseen ja kannattajien luottamuksen pettämiseen puolueella enää on varaa? Vaalien aluskyselyissä Perussuomalaisia lukuun ottamatta suurempien puolueiden kannatus laski, kun persut heräsivät odotetusti uurnille. Halla-ahon valinnan jälkeen olen odottanut hänelle mahdollisuutta esiintyä suoraan äänestäjien edessä ilman toimittajien asenteellisia tulkintoja. Täysin poikkeava tyyli toi hänelle kannatusta vaalitenteissä. Kun muut kiljuivat keskenään helppoheikkeinä myymässä kaikille samaa, Halla-aho rauhassa myi jotain erilaista.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Alkaa olla jo perinne, että jokaisten vaalien jälkeen on &quot;kansallinen maastamuuttopäivä&quot;, kun yksi jos toinen pettynyt haluaa muuttaa maasta. Demokratia kelpaa vain, jos vaalien tulos miellyttää. Sillä asenteella sopivia muuttokohteita lienevät Pohjois-Korea, Venäjä, Kiina ja sen sellaiset yksimieliset maat. Nämä ihmiset ovat minun silmissäni olleet kritiikittömiä ja vedätettävissä pahantahtoisilla juoruilla perussuomalaisista. Jopa Antti Rinne toistaa kuvitelmia epämääräisestä erosta arvopohjassa. Kerta toisensa jälkeen toistuu väittämä, etteivät Perussuomalaiset usko jakamattomaan ihmisarvoon.</p><p>&nbsp;</p><p>Pidän käsitettä &quot;jakamattomasta&quot; ihmisarvosta typeränä. Yhtäläinen ja siten luovuttamaton ihmisarvo kuvaa mielestäni paremmin sitä, että jokainen elämineen on saman arvoinen. Jakamaton herättää epäselvän mielikuvan, että ihmisen arvo ihmisenä on jaettavissa osiin tai muille. On puolestaan oma filosofinen asiansa, jos kriisitilanteissa esimerkiksi kahden ihmisen hengen arvoa joudutaan punnitsemaan ja valitsemaan kahden huonon vaihtoehdon välillä sekä siten esim. uhraamaan toisen elämä toisen puolesta. Yltäkylläisessä yhteiskunnassa aniharva joutuu näiden valintojen eteen. Se etäännyttää ihmisiä dilemmasta, eikä kykyä samaistua ongelman ratkaisemiseen välttämättä ole.</p><p>&nbsp;</p><p>Joka tapauksessa Perussuomalaisten periaatteissa saati muuallakaan ei missään julisteta ihmisarvon &quot;jakamisesta&quot; tai vastaavasta yhtään mitään. Silti myytti elää. Samoin elää kuvitelma, että puolue ajaisi naisia kotiin hellan ääreen. Kuvitelma on suorastaan absurdi ja ehkä kirkkain esimerkki vastustajien hämäristä sekä todellisuutta hylkivistä luuloista. Puoluesihteeri, eli puolueen toimitusjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja ovat kaikki naisia. Kaksi ensimmäistä on valittu vaaleissa jäsenistön enemmistön päätöksellä toimeensa. Valinnat siis kuvastavat kaikkein parhaiten yleistä myötämielistä asennetta jäsenistössä naisten valta-asemia kohtaan. Mikään ei kuitenkaan riitä, sillä faktoilla ei ole merkitystä.</p><p>&nbsp;</p><p>Puolue nähdään myös &quot;demokratian vastaisena&quot;, vaikka itsessään se on demokraattisimpia puolueiden joukossa juuri mainittujen jäsenvaalien ansiosta. Liberalismiakin puolueen kannattajien nähdään vastustavan, vaikka EVA:n taannoisessa kyselyssä väki osoittautui RKP:n jälkeen monipuolisimmin liberaaleimmaksi.</p><p>&nbsp;</p><p>Kaikki yllä olevat leimat elävät, koska niin moni haluaa niihin uskoa. Politiikka on paskapuhetta. Valheet kiertävät suusta suuhun, jos tuntuvat sopivilta. Mustavalkoiset yksinkertaiset ihmiset haluavat selkeitä vihollisia ja Perussuomalaiset ovat tarkoitukseen sopiva puolue. Tarvitaan vain vahvaa uskoa juoruihin.</p><p>&nbsp;</p><p>Se, että Antti Rinne uskoo hämäriin juoruihin, vie uskottavuutta arviointikyvystä. Vaalitenteissäkin hän osoittautui pinnalliseksi. Selvästikään hän ei vaikuttanut perehtyneen oikein mihinkään vaan kompastui heppoisiin kalasteluheittoihin. Näyttää siltä, että hän yrittää myydä kaikille kaikkea mikä kulloinkin tuntuu parhaiten myyvän. Syvällistä ymmärrystä ajamistaan asioista hänellä ei näytä olevan pois lukien työmarkkina-asiat. Neuvottelutaktisesti Perussuomalaisten töniminen syrjään antaa muille mahdollisuuden kiristää etuja, kun yksi kilpailija on todennäköisesti poissa pelistä. Ellei sitten Perussuomalaisia syrjivillä puheilla riisuta heitä vaatimuksistaan pala kerrallaan.</p><p>&nbsp;</p><p>Mikä suuri puolue demarien kimppaan lähtee? Kokoomus raiskaisi demarien kannatuksen, koska puolueen keskeisimmät vaatimukset ovat antaa vähemmän niille, joilla on vähemmän sekä viedä vähemmän niiltä, joilla on enemmän. Se on täsmälleen vasemmiston ajatuksia vastaan ja on vaikea kuvitella kokoomusta hallituksessa ilman, että saisi noita ajettua läpi myrskyltä suojatussa valtiovarainministeriössä. Keskusta taas on niin heikossa kunnossa, että kannatus luultavasti vain laskisi entisestään tulevassa taantumassa ja hallitusrasitteessa. Jos Perussuomalaisia ei oteta hallitukseen, kannatus on luultavasti seuraavissa vaaleissa nykyistäkin enemmän.</p><p>&nbsp;</p><p>Taloudessa Perussuomalaiset olisi demareille helppo. Puolueiden tulisi sopia joustava kompromissi ilmastopolitiikassa (painopiste toimissa, joissa ekonomia kulkee käsikkäin ekologian kanssa). Maahanmuutossa paras tulema olisi olletikin nykypohjoismainen jämpti linja. Vallan keskittämistä EU:lle tulisi jarruttaa siellä, missä sitä ei voi pitää välttämättömänä ja vähintään silloin, kun siinä on nähtävissä sanottavia uhkia Suomelle.</p><p>&nbsp;</p><p>Perussuomalaiset olisivat siis varsin hyvä vaihtoehto SDP:lle. Keskeisin este on vihervasemmiston puolueesta luomat mielikuvitukselliset ennakkoluulot. Niistä on muodostunut kuvitteellinen mörkö, jonka &quot;kanssa ei saa leikkiä&quot;. Vihervasemmistosta on tullut itse luomansa mörön uhri. Kykeneekö Rinne yhteistyöhön mörön kanssa ilman, että mörköön vimmaisesti uskovat kokevat tulleensa syvästi petetyksi?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Perussuomalaiset saivat Varsinais-Suomessa suurimman kannatuksen. Lukuisissa vaalipiireissä puolue oli kakkonen. Valtakunnan selvä äänikuningas on puolueen puheenjohtaja. Edustajapaikkoja on kertynyt yllättävän vakaasti kolmissa vaaleissa 38 tai 39.

 

Vaaleissa oli paljon draamaa. Eduskunnasta katosi keskisuuri ministeripuolue kokonaan ja Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kaappasi heidän paikkansa. Keskusta romahti tyrmäävästi toisen kerran tällä vuosikymmenellä. Voi kysyä, moneenko romahdukseen ja kannattajien luottamuksen pettämiseen puolueella enää on varaa? Vaalien aluskyselyissä Perussuomalaisia lukuun ottamatta suurempien puolueiden kannatus laski, kun persut heräsivät odotetusti uurnille. Halla-ahon valinnan jälkeen olen odottanut hänelle mahdollisuutta esiintyä suoraan äänestäjien edessä ilman toimittajien asenteellisia tulkintoja. Täysin poikkeava tyyli toi hänelle kannatusta vaalitenteissä. Kun muut kiljuivat keskenään helppoheikkeinä myymässä kaikille samaa, Halla-aho rauhassa myi jotain erilaista. 

 

Alkaa olla jo perinne, että jokaisten vaalien jälkeen on "kansallinen maastamuuttopäivä", kun yksi jos toinen pettynyt haluaa muuttaa maasta. Demokratia kelpaa vain, jos vaalien tulos miellyttää. Sillä asenteella sopivia muuttokohteita lienevät Pohjois-Korea, Venäjä, Kiina ja sen sellaiset yksimieliset maat. Nämä ihmiset ovat minun silmissäni olleet kritiikittömiä ja vedätettävissä pahantahtoisilla juoruilla perussuomalaisista. Jopa Antti Rinne toistaa kuvitelmia epämääräisestä erosta arvopohjassa. Kerta toisensa jälkeen toistuu väittämä, etteivät Perussuomalaiset usko jakamattomaan ihmisarvoon.

 

Pidän käsitettä "jakamattomasta" ihmisarvosta typeränä. Yhtäläinen ja siten luovuttamaton ihmisarvo kuvaa mielestäni paremmin sitä, että jokainen elämineen on saman arvoinen. Jakamaton herättää epäselvän mielikuvan, että ihmisen arvo ihmisenä on jaettavissa osiin tai muille. On puolestaan oma filosofinen asiansa, jos kriisitilanteissa esimerkiksi kahden ihmisen hengen arvoa joudutaan punnitsemaan ja valitsemaan kahden huonon vaihtoehdon välillä sekä siten esim. uhraamaan toisen elämä toisen puolesta. Yltäkylläisessä yhteiskunnassa aniharva joutuu näiden valintojen eteen. Se etäännyttää ihmisiä dilemmasta, eikä kykyä samaistua ongelman ratkaisemiseen välttämättä ole.

 

Joka tapauksessa Perussuomalaisten periaatteissa saati muuallakaan ei missään julisteta ihmisarvon "jakamisesta" tai vastaavasta yhtään mitään. Silti myytti elää. Samoin elää kuvitelma, että puolue ajaisi naisia kotiin hellan ääreen. Kuvitelma on suorastaan absurdi ja ehkä kirkkain esimerkki vastustajien hämäristä sekä todellisuutta hylkivistä luuloista. Puoluesihteeri, eli puolueen toimitusjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja ovat kaikki naisia. Kaksi ensimmäistä on valittu vaaleissa jäsenistön enemmistön päätöksellä toimeensa. Valinnat siis kuvastavat kaikkein parhaiten yleistä myötämielistä asennetta jäsenistössä naisten valta-asemia kohtaan. Mikään ei kuitenkaan riitä, sillä faktoilla ei ole merkitystä.

 

Puolue nähdään myös "demokratian vastaisena", vaikka itsessään se on demokraattisimpia puolueiden joukossa juuri mainittujen jäsenvaalien ansiosta. Liberalismiakin puolueen kannattajien nähdään vastustavan, vaikka EVA:n taannoisessa kyselyssä väki osoittautui RKP:n jälkeen monipuolisimmin liberaaleimmaksi.

 

Kaikki yllä olevat leimat elävät, koska niin moni haluaa niihin uskoa. Politiikka on paskapuhetta. Valheet kiertävät suusta suuhun, jos tuntuvat sopivilta. Mustavalkoiset yksinkertaiset ihmiset haluavat selkeitä vihollisia ja Perussuomalaiset ovat tarkoitukseen sopiva puolue. Tarvitaan vain vahvaa uskoa juoruihin.

 

Se, että Antti Rinne uskoo hämäriin juoruihin, vie uskottavuutta arviointikyvystä. Vaalitenteissäkin hän osoittautui pinnalliseksi. Selvästikään hän ei vaikuttanut perehtyneen oikein mihinkään vaan kompastui heppoisiin kalasteluheittoihin. Näyttää siltä, että hän yrittää myydä kaikille kaikkea mikä kulloinkin tuntuu parhaiten myyvän. Syvällistä ymmärrystä ajamistaan asioista hänellä ei näytä olevan pois lukien työmarkkina-asiat. Neuvottelutaktisesti Perussuomalaisten töniminen syrjään antaa muille mahdollisuuden kiristää etuja, kun yksi kilpailija on todennäköisesti poissa pelistä. Ellei sitten Perussuomalaisia syrjivillä puheilla riisuta heitä vaatimuksistaan pala kerrallaan.

 

Mikä suuri puolue demarien kimppaan lähtee? Kokoomus raiskaisi demarien kannatuksen, koska puolueen keskeisimmät vaatimukset ovat antaa vähemmän niille, joilla on vähemmän sekä viedä vähemmän niiltä, joilla on enemmän. Se on täsmälleen vasemmiston ajatuksia vastaan ja on vaikea kuvitella kokoomusta hallituksessa ilman, että saisi noita ajettua läpi myrskyltä suojatussa valtiovarainministeriössä. Keskusta taas on niin heikossa kunnossa, että kannatus luultavasti vain laskisi entisestään tulevassa taantumassa ja hallitusrasitteessa. Jos Perussuomalaisia ei oteta hallitukseen, kannatus on luultavasti seuraavissa vaaleissa nykyistäkin enemmän.

 

Taloudessa Perussuomalaiset olisi demareille helppo. Puolueiden tulisi sopia joustava kompromissi ilmastopolitiikassa (painopiste toimissa, joissa ekonomia kulkee käsikkäin ekologian kanssa). Maahanmuutossa paras tulema olisi olletikin nykypohjoismainen jämpti linja. Vallan keskittämistä EU:lle tulisi jarruttaa siellä, missä sitä ei voi pitää välttämättömänä ja vähintään silloin, kun siinä on nähtävissä sanottavia uhkia Suomelle.

 

Perussuomalaiset olisivat siis varsin hyvä vaihtoehto SDP:lle. Keskeisin este on vihervasemmiston puolueesta luomat mielikuvitukselliset ennakkoluulot. Niistä on muodostunut kuvitteellinen mörkö, jonka "kanssa ei saa leikkiä". Vihervasemmistosta on tullut itse luomansa mörön uhri. Kykeneekö Rinne yhteistyöhön mörön kanssa ilman, että mörköön vimmaisesti uskovat kokevat tulleensa syvästi petetyksi?

]]>
6 http://mikkokangasoja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274532-vaalianalyysia-perussuomalaisten-nousu-ja-tuleva-hallitus#comments Demokratia Eduskuntavaalit 2019 Perussuomalaiset SDP Mon, 15 Apr 2019 20:32:41 +0000 Mikko Kangasoja http://mikkokangasoja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274532-vaalianalyysia-perussuomalaisten-nousu-ja-tuleva-hallitus
Happamia ovat.................. http://minavaan.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274454-happamia-ovat <p>Vaalituloksen kommentointi ärsytti. Ainakaan minun korviini ei kuulunut mainintoja vaalien todellisesta voittajasta. Perussuomalaisten edustajamäärä kasvoi 130%. Paikkoja tuli lisää 22. Eli lisäpaikkoja tuli enemmän kuin Vihreillä tai Vasemmistoliitolla on kansanedustajia. Oli eri mieltä tai ei&nbsp; niin, pitäisi pystyä tunnustamaan kuka valittujen määrässä oli ylivoimainen ykkönen.</p><p>Kommentoinnit kuvaavat sitä, että on kahden kerroksen puolueita, onko myöskin kahden kerroksen äänestäjiä? Ne järkevät, jotka äänestivät muita kuin perussuomalaisia ja sitten roskaväki, jotka erehtyivät äänestämään persuja!</p><p>Selvyyden vuoksi voin sanoa, etten perussuomalaisia äänestänyt. Minusta vain suoruuden ja rehellisyyden nimissä asiat pitäisi sanoa, niinkuin ne ovat.</p><p>&nbsp;</p><p><br />&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Vaalituloksen kommentointi ärsytti. Ainakaan minun korviini ei kuulunut mainintoja vaalien todellisesta voittajasta. Perussuomalaisten edustajamäärä kasvoi 130%. Paikkoja tuli lisää 22. Eli lisäpaikkoja tuli enemmän kuin Vihreillä tai Vasemmistoliitolla on kansanedustajia. Oli eri mieltä tai ei  niin, pitäisi pystyä tunnustamaan kuka valittujen määrässä oli ylivoimainen ykkönen.

Kommentoinnit kuvaavat sitä, että on kahden kerroksen puolueita, onko myöskin kahden kerroksen äänestäjiä? Ne järkevät, jotka äänestivät muita kuin perussuomalaisia ja sitten roskaväki, jotka erehtyivät äänestämään persuja!

Selvyyden vuoksi voin sanoa, etten perussuomalaisia äänestänyt. Minusta vain suoruuden ja rehellisyyden nimissä asiat pitäisi sanoa, niinkuin ne ovat.

 


 

]]>
3 http://minavaan.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274454-happamia-ovat#comments 2019 eduskuntavaalit Kommentoinnit Perussuomalaiset Mon, 15 Apr 2019 05:30:24 +0000 jouko viitala http://minavaan.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274454-happamia-ovat
Gallupien kaatovaalit http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274443-gallupien-kaatovaalit <p>Perussuomalaisten kannatus tuplaantui gallupien viime vuonna ennustamista luvuista, joten nämä vaalit olivat <em>tuplatymäkät gallupien kaatovaalit!</em></p><p>Lämpimät kiitokseni kaikille puoluettamme ja minuakin äänestäneille! Kiitokset myös vapaaehtoista vaalityötä kanssani tehneille ja tukijoilleni ympäri maata.</p><p>Yksikään minulle annettu ääni ei mennyt hukkaan vaan päätyi vaalijärjestelmästämme johtuen valituksi tulleiden hyväksi, joten esitän kiitokseni myös heidän puolestaan ja toivotan onnea vaativassa työssään.</p><p>Ottaen huomioon puheenjohtajamme kahmaisemat yli 30 000 ääntä, sisältää 672 jäljelle jäänyttä miesehdokkaan ääntä (oma vertauslukuni 5234) tosi ison kasan ääniä. Siinä on enemmän kuin ne pelkät kaveriäänet, joten kyllä tämän kanssa kehtaa elää. Taakse jäi moni parempikin. Ja täytyihän sitä kerran elämässään vaalit kokea.</p><p>Muutama tuossa jo onnittelikin, ettei mennyt hyvä mies hukkaan, kun en tullut valituksi. Olin kuitenkin hakeutumassa eduskuntaan <em>uhriutumis</em>periaatteella, joten eipä siitä olisi haittaakaan ollut. Mutta ei tarvitse myöskään koskaan pudota. Tuntui vain hyvältä ilmaista oma vaatimaton tukeni tärkeiden asioiden puolesta.</p><p>Tulosten analysoimisen jätän tällä kerralla muiden tehtäväksi.</p><p>Mikäli joku kysyy, missä olen, tiedoksi: olen joko tekemässä tutkimusta tai pyöräilemässä. Sillä olen todellinen kansan edustaja.</p><p>&nbsp;</p><p>Luottamuksesta kiittäen,</p><p>Jukka</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Perussuomalaisten kannatus tuplaantui gallupien viime vuonna ennustamista luvuista, joten nämä vaalit olivat tuplatymäkät gallupien kaatovaalit!

Lämpimät kiitokseni kaikille puoluettamme ja minuakin äänestäneille! Kiitokset myös vapaaehtoista vaalityötä kanssani tehneille ja tukijoilleni ympäri maata.

Yksikään minulle annettu ääni ei mennyt hukkaan vaan päätyi vaalijärjestelmästämme johtuen valituksi tulleiden hyväksi, joten esitän kiitokseni myös heidän puolestaan ja toivotan onnea vaativassa työssään.

Ottaen huomioon puheenjohtajamme kahmaisemat yli 30 000 ääntä, sisältää 672 jäljelle jäänyttä miesehdokkaan ääntä (oma vertauslukuni 5234) tosi ison kasan ääniä. Siinä on enemmän kuin ne pelkät kaveriäänet, joten kyllä tämän kanssa kehtaa elää. Taakse jäi moni parempikin. Ja täytyihän sitä kerran elämässään vaalit kokea.

Muutama tuossa jo onnittelikin, ettei mennyt hyvä mies hukkaan, kun en tullut valituksi. Olin kuitenkin hakeutumassa eduskuntaan uhriutumisperiaatteella, joten eipä siitä olisi haittaakaan ollut. Mutta ei tarvitse myöskään koskaan pudota. Tuntui vain hyvältä ilmaista oma vaatimaton tukeni tärkeiden asioiden puolesta.

Tulosten analysoimisen jätän tällä kerralla muiden tehtäväksi.

Mikäli joku kysyy, missä olen, tiedoksi: olen joko tekemässä tutkimusta tai pyöräilemässä. Sillä olen todellinen kansan edustaja.

 

Luottamuksesta kiittäen,

Jukka

]]>
14 http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274443-gallupien-kaatovaalit#comments Eduskuntavaalit 2019 Perussuomalaiset Sun, 14 Apr 2019 22:11:59 +0000 J. Sakari Hankamäki http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274443-gallupien-kaatovaalit
Keskustan jytkytappion syyt - kansa äänesti Juha Sipilän ulos http://harrimakipetaja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274435-keskustan-jytkytappion-syyt-kansa-aanesti-juha-sipilan-ulos <p>Viime vaalikaudella Juha Sipilä lausui useamman kerran, että hän toimii tulos tai ulos -periaatteella. Huhtikuun 2019 vaaleissa toimintasuunnitelman huonot puolet tulivat korostetusti esille.&nbsp; Monet keskustan vakioäänestäjät jättivät äänestämättä tai äänestivät perussuomalaisia siinä tarkoituksessa, että &rdquo;ulos&rdquo; vaihtoehto toteutuisi.</p><p>Tulos tai ulos -periaate teki keskustasta minä keskeisen puolueen. Sipilä haki enemmän tukea itselleen kuin puolueelle. Se on vierasta kansanliike keskustalle. Puolueen oma viesti jäi taka-alalle ja oli väärin painotettu. Keskusta puhui liian paljon ilmastonmuutoksesta, liian vähän maaseudun ongelmista, köyhän asiasta ja vanhustenhoidosta.</p><p>Juha Sipilän syksyn 2015 kaavailu kotinsa antamisesta turvapaikanhakijoille rasitti keskustaa. Oulun alueella tapahtuneiden seksuaalirikosten vuoksi rasite kasvoi. Enemmän porukkaa olisi lähtenyt keskustan taakse, mutta ei Juha Sipilän eikä Anne Bernerin, joka liikenneministerinä neljä vuotta syyllisti vanhojen autojen omistajia hiilidioksidipäästöistä.</p><p>Vuonna 2015 Ruotsin kautta tuli yli 30&nbsp;000 turvapaikanhakijaa tai sellaiseksi tekeytyvää. Muualta tulleen porukan ruokkimiseen, hoitamiseen ja asuttamiseen pääministeri Sipilällä oli rahaa. Samoihin aikoihin suomalaisten perusturvaa alettiin heikentämään, indeksejä jäädytettiin, uhattiin pakkolaeilla, korotettiin maksuja, leikattiin työttömyysturvaa ja lomarahoja, sekä käynnistettiin alue- ja paikallissairaaloiden alasajo. Pääministeri Sipilä selitti, että on pakko tehdä kipeitä päätöksiä, koska valtio velkaantuu ja rahat eivät riitä.</p><p>Muualta tulleille rahaa oli riittävästi, mutta suomalaisten kohdalla rahat loppuivat. Tämä ristiriita johti Halla-ahon PS:n vaalivoittoon ja vauhditti keskustan tappiota. Keskustan tilanne olisi helpottunut, jos Sipilä olisi myöntänyt, että oli virhe tarjota Kempeleen asuntoa turvapaikanhakijoille. Virhettä ei myönnetty ja taas satoi ääniä Halla-ahon laariin.</p><p>Suomen historian kokoomuslaisinta politiikkaa tekevän hallituksen veturina oleminen lohkaisi melkoisen siivun keskustan kannatuksesta. Kokoomuksen puheenjohtajana Sipilästä olisi tullut 140&nbsp;000 työpaikkaa luonut sankari, mutta keskustan johtajana hänestä tuli antisankari, joka leikkasi perusturvaa ja epäonnistui maakunta- ja sote-uudistuksen maaliin viemisessä.</p><p>Keskustan tappio henkilöityy Juha Sipilään ja Anne Berneriin. Sipilän puheenjohtajaksi valinnan jälkeen kesäkuussa 2012 ennustin lehtikirjoituksessa, että bisnestaustaisen yritysjohtajan ja poliitikon roolin yhteensovittamisesta voi tulla ongelmia. Ennuste osui kohdalleen. Keskusta kävi viime vaalikaudella oppimassa, että politiikkaa ei johdeta kuin yritystä.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Viime vaalikaudella Juha Sipilä lausui useamman kerran, että hän toimii tulos tai ulos -periaatteella. Huhtikuun 2019 vaaleissa toimintasuunnitelman huonot puolet tulivat korostetusti esille.  Monet keskustan vakioäänestäjät jättivät äänestämättä tai äänestivät perussuomalaisia siinä tarkoituksessa, että ”ulos” vaihtoehto toteutuisi.

Tulos tai ulos -periaate teki keskustasta minä keskeisen puolueen. Sipilä haki enemmän tukea itselleen kuin puolueelle. Se on vierasta kansanliike keskustalle. Puolueen oma viesti jäi taka-alalle ja oli väärin painotettu. Keskusta puhui liian paljon ilmastonmuutoksesta, liian vähän maaseudun ongelmista, köyhän asiasta ja vanhustenhoidosta.

Juha Sipilän syksyn 2015 kaavailu kotinsa antamisesta turvapaikanhakijoille rasitti keskustaa. Oulun alueella tapahtuneiden seksuaalirikosten vuoksi rasite kasvoi. Enemmän porukkaa olisi lähtenyt keskustan taakse, mutta ei Juha Sipilän eikä Anne Bernerin, joka liikenneministerinä neljä vuotta syyllisti vanhojen autojen omistajia hiilidioksidipäästöistä.

Vuonna 2015 Ruotsin kautta tuli yli 30 000 turvapaikanhakijaa tai sellaiseksi tekeytyvää. Muualta tulleen porukan ruokkimiseen, hoitamiseen ja asuttamiseen pääministeri Sipilällä oli rahaa. Samoihin aikoihin suomalaisten perusturvaa alettiin heikentämään, indeksejä jäädytettiin, uhattiin pakkolaeilla, korotettiin maksuja, leikattiin työttömyysturvaa ja lomarahoja, sekä käynnistettiin alue- ja paikallissairaaloiden alasajo. Pääministeri Sipilä selitti, että on pakko tehdä kipeitä päätöksiä, koska valtio velkaantuu ja rahat eivät riitä.

Muualta tulleille rahaa oli riittävästi, mutta suomalaisten kohdalla rahat loppuivat. Tämä ristiriita johti Halla-ahon PS:n vaalivoittoon ja vauhditti keskustan tappiota. Keskustan tilanne olisi helpottunut, jos Sipilä olisi myöntänyt, että oli virhe tarjota Kempeleen asuntoa turvapaikanhakijoille. Virhettä ei myönnetty ja taas satoi ääniä Halla-ahon laariin.

Suomen historian kokoomuslaisinta politiikkaa tekevän hallituksen veturina oleminen lohkaisi melkoisen siivun keskustan kannatuksesta. Kokoomuksen puheenjohtajana Sipilästä olisi tullut 140 000 työpaikkaa luonut sankari, mutta keskustan johtajana hänestä tuli antisankari, joka leikkasi perusturvaa ja epäonnistui maakunta- ja sote-uudistuksen maaliin viemisessä.

Keskustan tappio henkilöityy Juha Sipilään ja Anne Berneriin. Sipilän puheenjohtajaksi valinnan jälkeen kesäkuussa 2012 ennustin lehtikirjoituksessa, että bisnestaustaisen yritysjohtajan ja poliitikon roolin yhteensovittamisesta voi tulla ongelmia. Ennuste osui kohdalleen. Keskusta kävi viime vaalikaudella oppimassa, että politiikkaa ei johdeta kuin yritystä.

]]>
19 http://harrimakipetaja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274435-keskustan-jytkytappion-syyt-kansa-aanesti-juha-sipilan-ulos#comments Anne Berner Juha Sipilä Jussi Halla-aho Keskusta Perussuomalaiset Sun, 14 Apr 2019 17:37:46 +0000 Harri Mäki-Petäjä http://harrimakipetaja.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274435-keskustan-jytkytappion-syyt-kansa-aanesti-juha-sipilan-ulos
Vastustajasta kannattajaksi - äänestin Perussuomalaisia http://allsynergy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274418-vastustajasta-kannattajaksi-aanestin-perussuomalaisia Ilmoitusluontoisena asiana äänestin ensimmäistä kertaa Perussuomalaisia. About kymmenisen vuotta sitten olin sen verran puolueen vastustaja että Puheenvuoron Ritalakin kalpenisi. <BR /><BR /> Mikäli kommenttejani on viime vuosina katsonut sen ei kai pitäisi tulla liian suurena yllätyksenä. Kannatan hyvin vapaata sananvapautta... ja kaikki muut puolueet haluavat vain pahentaa tätä hulluutta : <br /> <a href="https://images.cdn.yle.fi/image/upload//w_1199,h_1227,f_auto,fl_lossy,q_auto/13-3-10719048.png" title="https://images.cdn.yle.fi/image/upload//w_1199,h_1227,f_auto,fl_lossy,q_auto/13-3-10719048.png">https://images.cdn.yle.fi/image/upload//w_1199,h_1227,f_auto,fl_lossy,q_...</a> <br /> Kaikki muut paitsi persut. Kiva että jätitte noin paljon valinnanvaraa... Moni muu on sananvapausasioista kanssani samaa mieltä eli teitte saman heillekin. Toki uskon että useimmilla tarkoitusperät ovat hyvät, mutta pahoin pelkään että toteutuksesta tulee pahaa. Saatte itsekin katua sananvapauden rajoittamista on oma epäilykseni.. Joku Johanna Vehkoon tapaus on vain pikkujuttu verrattuna mitä on tulossa itse kullekin tällä hulluudella. <br /> +++++<br /> Perussuomalaisten ilmastopolitiikka on loogisin. Suomi on tehnyt lähes kaikkia eniten jo nyt, turha syyllistäminen ja valheellinen moraalisaarnaus pois. Ei missään nimessä kannata pyrkiä tappamaan Suomen yrityksiä moraalihöpsöyden takia saati köyhdyttämään köyhimpiä entisestään.. . jo ilmastonkin takia se saastutus siirtyy sitten vaikkapa Kiinaan ja paljon suurempana. Emme saa hyvää tarkoittaen päätyä tilanteeseen, jossa olemme vain aiheuttaneet luonnolle enemmän pahaa. Hyvillä aikomuksillakin voi saada aikaan pahaa. <br /><br /> Sama maahanmuutossakin. Ne kaikkein heikoimmissa asemissa olevat jäävät jo nyt Euroopan ulkopuolelle... hyvä jos pääsevät pakolaisleireille... monet eivät niihinkään. Suomeen tullakseen pakolaisen on yleensä täytynyt mennä liki kymmenen turvallisen maan halki... eikä muka hätä ole loppunut edes Ruotsissa. Tuo ei ole missään vaiheessa ollut uskottavaa, mutta sinisilmäisiä on paljon. Kannatan pakolaisten auttamista siellä missä voi euroa kohden auttaa eniten.. ja se paikka ei todellakaan ole Suomi. Kannattaa myös aina muistaa että kun Suomi auttaa muita, me teemme sen velaksi..... Niin kauan kuin taloutemme on näin kurjassa tilassa teemme sen velaksi ja se on muualta/suomalaisilta pois. Olen toki pahoillani vastakkainasettelusta, mutta jos ei joku keksi Kalevalan Sampoa, niin se on totta. Auttaminen on toki jaloa, mutta joskus kannattaa muistaa että se velaksi otettu (tulevilta sukupolvilta pois) rahasumma on sitten pois suomalaisilta esim. koulutuksesta, vanhuksilta, syrjäytyneiltä, jne. Näinhän ei olisi mikäli rahavarantomme olisivat loputtomat. Olen kai vain tarpeeksi nähnyt leipäjonoja, vanhusten ja vammaisten kaltoinkohtelua yms., jotta tiedän Suomessakin olevan lukemattomia autettavia. Löydämmekö rahoja edes heidän auttamiseensa? <br /><BR /> Suomen puolustus on itselleni myös tärkeää. Kokoomusta vain en mitenkään voi lukuisista syistä äänestää. Perussuomalaisissa on puolustuksesta eri tavoin (toteutustavoista) ajattelevia, mutta tuntuu sinne NATOn kannattajakin mahtuvan kuten itse olen. <br /><BR /> Ja niin eteenpäin. Syitä äänestää Perussuomalaisia löytyi reilusti enemmän kuin muiden puolueiden kohdalla. <br /> +++++ +++++ +++++ <br /><br /> Tämä tuleva vaalitulos toivottavasti toimii tarpeeksi suurena näpäytyksenä muille suurille puolueille että he edes jonkin verran muuttaisivat päätöntä menoaan. En toivo toki suuria. He olisivat voineet helpolla estää perussuomalaisilta jo ensimmäiset jytkyt, mutta eivät tehneet niin. Ja nyt jo moni aikaisemmin perussuomalaisia karsastanutkin, kuten allekirjoittanut, päätyy äänestämään heitä pienimpänä pahana. Toki reilusti auttaa ettei mm. Soini ole enää mukana. <br /><br /><br /> ***** ***** ***** ***** <br /><br /> Muitakin syitä olisi melko reilusti, mutta eiköhän tähän päivään tämä riitä. Siirryn seuraamaan vaalituloksia ja toivon Suomen naisille lätkän MM-kultaa. Pitää laittaa näkymään toiselta näytöltä kultapeli ja toiselta vaalitulokset. <br /><BR /><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div>
Mikäli kommenttejani on viime vuosina katsonut sen ei kai pitäisi tulla liian suurena yllätyksenä. Kannatan hyvin vapaata sananvapautta... ja kaikki muut puolueet haluavat vain pahentaa tätä hulluutta :
https://images.cdn.yle.fi/image/upload//w_1199,h_1227,f_auto,fl_lossy,q_auto/13-3-10719048.png
Kaikki muut paitsi persut. Kiva että jätitte noin paljon valinnanvaraa... Moni muu on sananvapausasioista kanssani samaa mieltä eli teitte saman heillekin. Toki uskon että useimmilla tarkoitusperät ovat hyvät, mutta pahoin pelkään että toteutuksesta tulee pahaa. Saatte itsekin katua sananvapauden rajoittamista on oma epäilykseni.. Joku Johanna Vehkoon tapaus on vain pikkujuttu verrattuna mitä on tulossa itse kullekin tällä hulluudella.
+++++
Perussuomalaisten ilmastopolitiikka on loogisin. Suomi on tehnyt lähes kaikkia eniten jo nyt, turha syyllistäminen ja valheellinen moraalisaarnaus pois. Ei missään nimessä kannata pyrkiä tappamaan Suomen yrityksiä moraalihöpsöyden takia saati köyhdyttämään köyhimpiä entisestään.. . jo ilmastonkin takia se saastutus siirtyy sitten vaikkapa Kiinaan ja paljon suurempana. Emme saa hyvää tarkoittaen päätyä tilanteeseen, jossa olemme vain aiheuttaneet luonnolle enemmän pahaa. Hyvillä aikomuksillakin voi saada aikaan pahaa.

Sama maahanmuutossakin. Ne kaikkein heikoimmissa asemissa olevat jäävät jo nyt Euroopan ulkopuolelle... hyvä jos pääsevät pakolaisleireille... monet eivät niihinkään. Suomeen tullakseen pakolaisen on yleensä täytynyt mennä liki kymmenen turvallisen maan halki... eikä muka hätä ole loppunut edes Ruotsissa. Tuo ei ole missään vaiheessa ollut uskottavaa, mutta sinisilmäisiä on paljon. Kannatan pakolaisten auttamista siellä missä voi euroa kohden auttaa eniten.. ja se paikka ei todellakaan ole Suomi. Kannattaa myös aina muistaa että kun Suomi auttaa muita, me teemme sen velaksi..... Niin kauan kuin taloutemme on näin kurjassa tilassa teemme sen velaksi ja se on muualta/suomalaisilta pois. Olen toki pahoillani vastakkainasettelusta, mutta jos ei joku keksi Kalevalan Sampoa, niin se on totta. Auttaminen on toki jaloa, mutta joskus kannattaa muistaa että se velaksi otettu (tulevilta sukupolvilta pois) rahasumma on sitten pois suomalaisilta esim. koulutuksesta, vanhuksilta, syrjäytyneiltä, jne. Näinhän ei olisi mikäli rahavarantomme olisivat loputtomat. Olen kai vain tarpeeksi nähnyt leipäjonoja, vanhusten ja vammaisten kaltoinkohtelua yms., jotta tiedän Suomessakin olevan lukemattomia autettavia. Löydämmekö rahoja edes heidän auttamiseensa?

Suomen puolustus on itselleni myös tärkeää. Kokoomusta vain en mitenkään voi lukuisista syistä äänestää. Perussuomalaisissa on puolustuksesta eri tavoin (toteutustavoista) ajattelevia, mutta tuntuu sinne NATOn kannattajakin mahtuvan kuten itse olen.

Ja niin eteenpäin. Syitä äänestää Perussuomalaisia löytyi reilusti enemmän kuin muiden puolueiden kohdalla.
+++++ +++++ +++++

Tämä tuleva vaalitulos toivottavasti toimii tarpeeksi suurena näpäytyksenä muille suurille puolueille että he edes jonkin verran muuttaisivat päätöntä menoaan. En toivo toki suuria. He olisivat voineet helpolla estää perussuomalaisilta jo ensimmäiset jytkyt, mutta eivät tehneet niin. Ja nyt jo moni aikaisemmin perussuomalaisia karsastanutkin, kuten allekirjoittanut, päätyy äänestämään heitä pienimpänä pahana. Toki reilusti auttaa ettei mm. Soini ole enää mukana.


***** ***** ***** *****

Muitakin syitä olisi melko reilusti, mutta eiköhän tähän päivään tämä riitä. Siirryn seuraamaan vaalituloksia ja toivon Suomen naisille lätkän MM-kultaa. Pitää laittaa näkymään toiselta näytöltä kultapeli ja toiselta vaalitulokset.

]]>
26 http://allsynergy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274418-vastustajasta-kannattajaksi-aanestin-perussuomalaisia#comments Ilmastonmuutos Maahanmuutto Perussuomalaiset Sananvapaus Vaalit Sun, 14 Apr 2019 14:16:53 +0000 Rami Ovaskainen http://allsynergy.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274418-vastustajasta-kannattajaksi-aanestin-perussuomalaisia
”Naton vai Venäjän trolli?” ja muutamia muita erikoisia kysymyksiä http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274385-naton-vai-venajan-trolli-ja-muutamia-muita-erikoisia-kysymyksia <p>Aurinko on noussut, ja vaalihuoneistot ovat avautuneet. Vaalipäivä se on äänestäjän päälivaiva, joten käykäähän kopissa, niin saatte jännitystä elämäänne!</p><p><a href="http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/273966-miksi-perussuomalaisuus-kiinnostaa-tunnelmavalayksia-vaaleista">Kirjoitin</a> pari päivää sitten kansalaisia askarruttavista ongelmista. Vaalikentillä liikkuessani olen kohdannut myös melko outoja tai erikoisiakin kysymyksiä. Vastaan tässä joihinkin.</p><p>&nbsp;</p><p>KYSYMYS: &rdquo;Perussuomalaisia on väitetty Nato-myönteisiksi tai natottajiksi. Oletko Nato-trolli?&rdquo;</p><p>VASTAUS: Natoa koskevat mielipiteeni eivät ole laaditut ärsytyksen vuoksi, kuten väittämä esittää. Olen kannattanut jäsenyyttä Natossa jo Brezhnevin vuosista asti, ja tilanne olisi parempi, jos Suomi olisi Natossa. Sateenvarjo kannattaa avata ennen kuin sataa. Ykkösvaihtoehto tällä hetkellä olisi Suomen ja Ruotsin pysyminen nykytilanteessa. Jos Ruotsi liittyy, olisi Suomenkin liityttävä. En kuitenkaan aja Nato-jäsenyyttä aktiivisesti. Perusteluni voi lukea <a href="http://hankamaki.pro/Kuinka%20Suomi%20korjataan.pdf">vaalikirjani</a> luvusta 5.3. Neuvoisin jokaista suorittamaan iloiten asevelvollisuutensa Suomen Puolustusvoimissa, niin teidän ei tarvitse koskaan nähdä maassamme sotaa.</p><p>&nbsp;</p><p>KYSYMYS: &rdquo;Muutamia perussuomalaisia on väitetty Venäjä-myönteisiksi. Oletko Venäjän myötäilijä?&rdquo;</p><p>VASTAUS: En ole Venäjän enkä minkään muunkaan maan myötäilijä. En suhtaudu suopeasti Venäjän nykyiseen hallintoon, joka rikkoi kansainvälistä oikeutta muun muassa miehittämällä Krimin niemimaan.</p><p>&nbsp;</p><p>KYSYMYS: &rdquo;Mitä mieltä olet kannabiksen käytöstä ja huumehuoneista?&rdquo;</p><p>VASTAUS: Yhteiskunta ei voi antaa tukeaan miedoillekaan huumeille, sillä niiden käyttämisestä avautuu usein tie vahvempiin ja vaarallisempiin huumeisiin. Kannabiksen välittämisen takana pesii välitystoimintaan liittyvää isoa rikollisuutta ja omaisuusrikollisuutta. &rdquo;Huumehuone&rdquo; puolestaan on kummallinen käsite ja liittyy todellisuuspakoiseen kuplaan. Jos yhteiskunnan odotetaan tukevan rikollista toimintaa, asia on lähtenyt lapasesta. Kysyin kerran leikilläni Vihreiden vaalimökiltä anonyymisti, että &rdquo;psst, oisko teillä diilaa kamaa?&rdquo;, mutta he antoivat hyvin asiallisen vastauksen, että &rdquo;valitettavasti ei ole&rdquo;.</p><p>&nbsp;</p><p>KYSYMYS: &rdquo;Eikö ilmastonmuutos ahdista teitä perussuomalaisia?&rdquo;</p><p>VASTAUS: Globaalit ongelmat vaativat globaaleja ratkaisuja. Siksi ei ole oikein, että Suomi tekee enemmän kuin muut maat. Kohtuuttomilla suojeluponnistuksilla nujerretaan hyvällä ilmastosuhteella toimiva teollisuutemme, jolloin se siirtyy enemmän päästäviin maihin. Näin ilmasto kärsii. Kannatan siis ilmaston suojelua, mutta sitä pitää toteuttaa tavalla, joka ei ole tappiollinen ympäristölle, kuten ankarien sopimusten ja direktiivien kanssa käy. Aiheesta enemmän <a href="http://hankamaki.pro/Kuinka%20Suomi%20korjataan.pdf">vaalikirjani</a> luvussa 12.</p><p>&nbsp;</p><p>KYSYMYS: &rdquo;Oletko parisuhteessa ulkomaalaisperäisen kanssa, kuten esimerkiksi Pekka Haavisto?&rdquo;</p><p>VASTAUS: &rdquo;En ole parisuhteessa tai naimisissa ulkomaalaisen kanssa, mikäli se nyt jaksaa ketään kiinnostaa. Ja mitäpä sitten, vaikka joku muu olisikin? Arvostelen maahanmuuttoa, koska haluan, että suomalaisten <em>veronmaksajien varat</em> jaetaan <em>suomalaisille</em>, eikä niillä elätetä vieraita kansakuntia. Kyse on maahanmuuton arvostelemisesta järjestelmätasolla eikä henkilökohtaisten suhteiden tasolla. Siitä on kyse, eikä mistään petipuuhista.</p><p>&nbsp;</p><p>KYSYMYS: &rdquo;Oletko homo?&rdquo;</p><p>VASTAUS: Olen. Asia on yksityinen, mutta vastaan kysyttäessä avoimesti, sillä rehellisyys on minun tapani kunnioittaa toisia ihmisiä.</p><p>&nbsp;</p><p>KYSYMYS (sormea heristellen): &rdquo;Sinä sivistynyt ihminen kuulut rasistiseen natsipuolueeseen, joten eikö sinua hävetä?&rdquo;</p><p>VASTAUS: Puolue, johon kuulun, ei ole rasistinen eikä natsistinen. Muutenkin olen ylpeä siitä, mitä teen. On oikein puolustaa Suomea ja suomalaisten asemaa tilanteessa, jossa valtavirtapoliitikot eivät välitä kansallisesta edusta ja ovat kääntäneet selkänsä suomalaisille ihmisille. Ei ole väärin vastustaa laitonta maahanmuuttoa, törkeitä väkivaltarikoksia, monikulttuuri-ideologian leviämisestä johtuvaa tarkkailun ja valvonnan lisääntymistä, valtamedian valheellisuutta, sensuuria, julkisia valheita, yhteiskuntakritiikin ja erimielisyyden väittämistä &rdquo;vihapuheeksi&rdquo;, demoralisaatiota, tieteen tarkoitushakuisuutta, tendenssitutkimusta, agendajournalismia ja pankkien valtaa. Olen kaiken tämän vastustamisesta pelkästään ylpeä ja saan siitä merkitystä elämääni.</p><p>&nbsp;</p><p>KYSYMYS: &rdquo;Miksi väittelit toiseen kertaan tohtoriksi, eikö filosofia riittänyt?&rdquo;</p><p>VASTAUS: Väittelin myös valtiotieteiden tohtoriksi, sillä valtiomme on niin sairas, että se tarvitsee tohtoria, valtiotieteiden tohtoria.</p><p>&nbsp;</p><p>KYSYMYS: &rdquo;Mitä teet kahdella tohtorinhatulla?&rdquo;</p><p>VASTAUS: Sain polkupyörääni kaksisilinterisen moottorin.</p><p>&nbsp;</p><p>KYSYMYS (viitaten otteeseen <a href="https://vaalit.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit/ehdokas/jukka-hankamaki">ehdokasivultani</a>): &rdquo;Mikäli on niin, että leijonien luolaan ei kannata lähettää lampaita, niin miksi Hankamäki?&rdquo;</p><p>VASTAUS: Siksi, että Hankamäki on kova luu: leijona lampaiden tarhaan.</p><p>&nbsp;</p><p>Jukka Hankamäki</p><p>FT, VTT</p><p>Projektitutkija Suomen Perustassa</p><p>Perussuomalaisten kansanedustajaehdokas, Helsinki, 99</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Aurinko on noussut, ja vaalihuoneistot ovat avautuneet. Vaalipäivä se on äänestäjän päälivaiva, joten käykäähän kopissa, niin saatte jännitystä elämäänne!

Kirjoitin pari päivää sitten kansalaisia askarruttavista ongelmista. Vaalikentillä liikkuessani olen kohdannut myös melko outoja tai erikoisiakin kysymyksiä. Vastaan tässä joihinkin.

 

KYSYMYS: ”Perussuomalaisia on väitetty Nato-myönteisiksi tai natottajiksi. Oletko Nato-trolli?”

VASTAUS: Natoa koskevat mielipiteeni eivät ole laaditut ärsytyksen vuoksi, kuten väittämä esittää. Olen kannattanut jäsenyyttä Natossa jo Brezhnevin vuosista asti, ja tilanne olisi parempi, jos Suomi olisi Natossa. Sateenvarjo kannattaa avata ennen kuin sataa. Ykkösvaihtoehto tällä hetkellä olisi Suomen ja Ruotsin pysyminen nykytilanteessa. Jos Ruotsi liittyy, olisi Suomenkin liityttävä. En kuitenkaan aja Nato-jäsenyyttä aktiivisesti. Perusteluni voi lukea vaalikirjani luvusta 5.3. Neuvoisin jokaista suorittamaan iloiten asevelvollisuutensa Suomen Puolustusvoimissa, niin teidän ei tarvitse koskaan nähdä maassamme sotaa.

 

KYSYMYS: ”Muutamia perussuomalaisia on väitetty Venäjä-myönteisiksi. Oletko Venäjän myötäilijä?”

VASTAUS: En ole Venäjän enkä minkään muunkaan maan myötäilijä. En suhtaudu suopeasti Venäjän nykyiseen hallintoon, joka rikkoi kansainvälistä oikeutta muun muassa miehittämällä Krimin niemimaan.

 

KYSYMYS: ”Mitä mieltä olet kannabiksen käytöstä ja huumehuoneista?”

VASTAUS: Yhteiskunta ei voi antaa tukeaan miedoillekaan huumeille, sillä niiden käyttämisestä avautuu usein tie vahvempiin ja vaarallisempiin huumeisiin. Kannabiksen välittämisen takana pesii välitystoimintaan liittyvää isoa rikollisuutta ja omaisuusrikollisuutta. ”Huumehuone” puolestaan on kummallinen käsite ja liittyy todellisuuspakoiseen kuplaan. Jos yhteiskunnan odotetaan tukevan rikollista toimintaa, asia on lähtenyt lapasesta. Kysyin kerran leikilläni Vihreiden vaalimökiltä anonyymisti, että ”psst, oisko teillä diilaa kamaa?”, mutta he antoivat hyvin asiallisen vastauksen, että ”valitettavasti ei ole”.

 

KYSYMYS: ”Eikö ilmastonmuutos ahdista teitä perussuomalaisia?”

VASTAUS: Globaalit ongelmat vaativat globaaleja ratkaisuja. Siksi ei ole oikein, että Suomi tekee enemmän kuin muut maat. Kohtuuttomilla suojeluponnistuksilla nujerretaan hyvällä ilmastosuhteella toimiva teollisuutemme, jolloin se siirtyy enemmän päästäviin maihin. Näin ilmasto kärsii. Kannatan siis ilmaston suojelua, mutta sitä pitää toteuttaa tavalla, joka ei ole tappiollinen ympäristölle, kuten ankarien sopimusten ja direktiivien kanssa käy. Aiheesta enemmän vaalikirjani luvussa 12.

 

KYSYMYS: ”Oletko parisuhteessa ulkomaalaisperäisen kanssa, kuten esimerkiksi Pekka Haavisto?”

VASTAUS: ”En ole parisuhteessa tai naimisissa ulkomaalaisen kanssa, mikäli se nyt jaksaa ketään kiinnostaa. Ja mitäpä sitten, vaikka joku muu olisikin? Arvostelen maahanmuuttoa, koska haluan, että suomalaisten veronmaksajien varat jaetaan suomalaisille, eikä niillä elätetä vieraita kansakuntia. Kyse on maahanmuuton arvostelemisesta järjestelmätasolla eikä henkilökohtaisten suhteiden tasolla. Siitä on kyse, eikä mistään petipuuhista.

 

KYSYMYS: ”Oletko homo?”

VASTAUS: Olen. Asia on yksityinen, mutta vastaan kysyttäessä avoimesti, sillä rehellisyys on minun tapani kunnioittaa toisia ihmisiä.

 

KYSYMYS (sormea heristellen): ”Sinä sivistynyt ihminen kuulut rasistiseen natsipuolueeseen, joten eikö sinua hävetä?”

VASTAUS: Puolue, johon kuulun, ei ole rasistinen eikä natsistinen. Muutenkin olen ylpeä siitä, mitä teen. On oikein puolustaa Suomea ja suomalaisten asemaa tilanteessa, jossa valtavirtapoliitikot eivät välitä kansallisesta edusta ja ovat kääntäneet selkänsä suomalaisille ihmisille. Ei ole väärin vastustaa laitonta maahanmuuttoa, törkeitä väkivaltarikoksia, monikulttuuri-ideologian leviämisestä johtuvaa tarkkailun ja valvonnan lisääntymistä, valtamedian valheellisuutta, sensuuria, julkisia valheita, yhteiskuntakritiikin ja erimielisyyden väittämistä ”vihapuheeksi”, demoralisaatiota, tieteen tarkoitushakuisuutta, tendenssitutkimusta, agendajournalismia ja pankkien valtaa. Olen kaiken tämän vastustamisesta pelkästään ylpeä ja saan siitä merkitystä elämääni.

 

KYSYMYS: ”Miksi väittelit toiseen kertaan tohtoriksi, eikö filosofia riittänyt?”

VASTAUS: Väittelin myös valtiotieteiden tohtoriksi, sillä valtiomme on niin sairas, että se tarvitsee tohtoria, valtiotieteiden tohtoria.

 

KYSYMYS: ”Mitä teet kahdella tohtorinhatulla?”

VASTAUS: Sain polkupyörääni kaksisilinterisen moottorin.

 

KYSYMYS (viitaten otteeseen ehdokasivultani): ”Mikäli on niin, että leijonien luolaan ei kannata lähettää lampaita, niin miksi Hankamäki?”

VASTAUS: Siksi, että Hankamäki on kova luu: leijona lampaiden tarhaan.

 

Jukka Hankamäki

FT, VTT

Projektitutkija Suomen Perustassa

Perussuomalaisten kansanedustajaehdokas, Helsinki, 99

]]>
6 http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274385-naton-vai-venajan-trolli-ja-muutamia-muita-erikoisia-kysymyksia#comments Eduskuntavaalit 2019 Perussuomalaiset Sun, 14 Apr 2019 07:33:42 +0000 J. Sakari Hankamäki http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/274385-naton-vai-venajan-trolli-ja-muutamia-muita-erikoisia-kysymyksia